QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
Lornoksikam
M01AC05
29,07 TL
8699566094022
Beyaz Reçete
C-C-D  

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, QUANDO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. QUANDO gibi ilaçlar kalp krizi ya da inme riskinde küçük bir artışa yol açabilirler

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   QUANDO’yu   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHALdoktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Nefes darlığı, göğüste ağrı, ayak bileklerinde şişme meydana gelmesi veya bu önceden var ise daha da şiddetlenmesi
  • Ciddi veya sürekli mide ağrısı veya siyah dışkı
  • Deri ve gözlerin sararması (sarılık: karaciğerinizde sorun olduğunun belirtisidir)
  • Deride yara ve kabarcıklar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar
  • Ateş, özellikle el ve ayaklarda ya da ağız bölgesinde çıban ve iltihap (StevensJohnsons hastalığı)
  • Varisella (suçiçeği) hastalığı geçiriyorsanız deride ciddi enfeksiyonlar

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin QUANDO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bilinen yan etkiler:

  • Yaygın: Her 100 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

Hafif ve geçici baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal, kusma

  • Yaygın olmayan: Her 1000 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

Kilo  kaybı,  uykusuzluk,  depresyon,  göz  iltihabı,  sersemlik  hissi,  kulak  çınlaması,  kalp yetmezliği, çarpıntı, kalbin hızlı atması, yüz kızarması, kabızlık, aşırı gaz, geğirme, ağızda kuruluk, mide mukozası iltihabı, mide ülseri, üst karın ağrısı, onikiparmak ülseri, ağız ülseri, karaciğer  kan  test  değerlerinde  artış,  döküntü,  kaşıntı,  terlemede  artış,  kızartılı  deri döküntüsü, yüz ve boğazda şişme, kurdeşen (ürtiker), saç dökülmesi, eklem ağrısı, kırıklık hissi, yüzde şişme (yüz ödemi), kilo değişiklikleri, ödem, alerji (rinit)

  • Seyrek: 10.000 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

Boğaz ağrısı, kansızlık, kan hücre sayısında azalma, trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma), akyuvar sayısında azalma, aşırı duyarlılık, ani aşırı duyarlılık tepkisi, kafa karışıklığı, sinirlilik, huzursuzluk, uyku hali, karıncalanma hissi, tat duyusunda anormallik, titreme, migren, görme bozuklukları, yüksek tansiyon, sıcak basması, kanama (hemoraji), bölgesel kan birikmesi (hematom), solunum güçlüğü, öksürük, siyah dışkı, mide ve bağırsak kanaması, kan kusma, ağızda iltihaplanma, yemek borusu iltihabı, reflü, yutma güçlüğü, aftlı iltihap, dil iltihabı, karaciğer fonksiyon bozukluğu, deri problemleri, ekzema, kemik ağrısı, kas krampı, kas ağrısı, gece idrar kaçırma, idrar problemleri, güçsüzlük, kanama süresinde artış,  döküntü,  bronşların  daralması  (bronkospazm), üre  ve  kreatinin  düzeylerinde artış, peptik ülser perforasyonu

  • Çok seyrek: 10.000 kişide 1’den daha seyrek görülen yan etkiler

Karaciğer hasarı, hepatit, sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması (kolestaz), çürük, ödem, ciddi deri bozukluğu (Stevens-Johnson hastalığı, toksik epidermal nekroliz), aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı), NSAİİ sınıf etkileri: kandaki parçalı hücre sayısında azalma

(nötropeni), beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz), kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi), kansızlık (hemolitik anemi), böbrek zehirlenmesi

Eğer yan etkiler şiddetlenirse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileriwww.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir