QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
Lornoksikam
M01AC05
29,07 TL
8699566094022
Beyaz Reçete
C-C-D  

QUANDO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

QUANDO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • QUANDO’nun içerisindeki lornoksikam adlı etkin maddeye veya bu kullanma

talimatının başında   sıralanan   yardımcı   maddelerinden   herhangi   birine   karşı   alerjiniz   (aşırı duyarlılığınız) varsa

 • İltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin, diklofenak ya da ibopurofen) aldıktan sonra bir alerjik reaksiyon  geçirdiyseniz. Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu  hastalarda  “steroidal  olmayan  iltihap  giderici  ilaçlara”   (NSAİİ’ler)  şiddetli, nadiren  ölümcül  olabilen  reaksiyonlar  oluştuğu  bildirilmiştir.  Alerjiniz  olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.Aktif veya yerleşik mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseriniz veya kanamanız varsa,
 • Mide-barsak kaynaklı  kanama,  beyin  damarlarında  kanama  veya  diğer  kanamalı hastalıklarınız varsa,
 • Böbrek işlevleriniz ağır düzeyde kısıtlı ise (serum kreatinini 700 µmol/l'nin üzerinde ise) kullanmayınız.
 • Mide kanaması,  mide  delinmesi,  beyin  kanaması  ya  da  herhangi  bir   kanama bozukluğunuz varsa
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa (trombositopeni),
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa
 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma varsa
 • Geçmişte NSAİİ tedavisiyle ilişkili mide-bağırsak kanaması ya da delinme öykünüz varsa,
 • Hamileliliğin son üç ayında iseniz 18 yaşından küçükseniz
 • Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde kullanmayınız.
 • Asetilsalisilik asit,  ibuprofen  veya  siklooksijenaz-2  inhibitörleri  gibi  NSAİİ’ler kullanıyorsanız

QUANDO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdaki durumlarda QUANDO kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir. Geçmişte mide - bağırsak ülseri ve kanama hikayeniz varsa,

 • Hafif veya orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız varsa,              
 • Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,
 • Koagülasyon (Pıhtılaşma) bozukluklarınız varsa,
 • Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon), sıvı tutulması ve ödem gibi kalp yetersizliğiniz varsa ya da geçmişte olduysa
 • Ülseratif kolit  (kalın  bağırsağın  iç  tabakasını  tutan,  yaygın  iltihabi  reaksiyonla süregen bir hastalık) veya Crohn’s hastalığınız (sindirim sistemini tutan iltihabi bir hastalık) varsa
 • Kanama eğilimi öykünüz varsa,
 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa (daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir),
 • Yaşlıysanız, kalp   ve   kan   damarları   hastalığınız   varsa,   eşzamanlı   aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon (yara oluşumu), mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,
 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu (karaciğer hücrelerinin işlev göremez hale gelmesi), nefrotik sendrom (bir çeşit böbrek rahatsızlığı) veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Önceden mevcut  kalp  yetersizliğine  bağlı  olarak  solunum  yetmezliği,  ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa,
 • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
 • Astım hastası iseniz veya astım hikayeniz varsa
 • Sistemik lupus  eritematozu  (SLE)  adlı  seyrek  görülen  bir  bağışıklık  sistemi hastalığınız varsa

Koagülasyon (pıhtılaşma) bozukluklarınız, karaciğer yetersizliğiniz varsa, yaşlı iseniz ya da QUANDO tedaviniz 3 aydan uzun sürecekse doktorunuz sizi düzenli olarak laboratuar testleriyle izleyecektir.

QUANDO ile eşzamanlı olarak heparin (kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır) veya takrolimus (organ nakli ameliyatından sonra vücudunuzun nakil edilen organın reddini önlemek için kullanılır) tedavisi görecekseniz, lütfen kullanmakta olduğunuz ilaç hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.

QUANDO, asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen romatizmal hastalıkların ve ağrı tedavisinde kullanılır) ve COX-2 inhibitörleri (ağrı tedavisinde kullanılır)  ile birlikte kullanılmamalıdır. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

Abdominal kanama gibi karınla ilgili belirtiler, döküntü gibi deri reaksiyonları, mukozal lezyonlar veya diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları ile karşılaşırsanız QUANDO kullanmayı durdurup derhal doktorunuzla irtibata geçmeniz gerekir.

Diğer  NSAİİ’lerin  kullanımında  olduğu  gibi,  QUANDO  hastaneye  yatma  veya  ölüm  ile sonuçlanabilen gastrointestinal (Gİ) (mide-barsak) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi Gİ yan etkilere neden olabilir.

Diğer NSAİİ’lerin kullanımında olduğu gibi, QUANDO hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfolyatif dermatit (derinin soyulmasına neden olan iltihabi bir hastalık), Stevens-Johnson sendrom (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden  bir  iltihap)  ve  toksik  epidermal  nekroliz  (deride  içi  sıvı  dolu  kabarcıklar  ile seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonları  herhangi  bir  belirti  göstermeden  de  oluşabilir.  Kaşıntı, ateş, kızarıklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

QUANDO gibi ilaçlar kalp krizi (“miyokardiyal enfarksiyon”) veya inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskinde hafif artış ile ilişkili olabilir. Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi, bu riski artırır. Tavsiye edilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız.

Kalp problemleriniz varsa, daha önce inme geçirdiyseniz, ya da bu durumlarla ilgili risk atında olduğunuzu düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa ya da sigara kullanıyorsanız) tedavinizi doktorunuzla veya eczacınızla tartışınız.

Varisella (su çiçeği) hastalığı esnasında QUANDO kullanımından kaçınılması tavsiye edilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

QUANDO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından QUANDO’nun yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

QUANDO kullanılması üreme yeteneğini azaltabileceği için hamile kalmaya çalışan kadınlarda kullanılması önerilmemektedir. Hamile kalma güçlüğü çeken ve kısırlık testleri  yaptıran kadınlar doktorlarına danışmalı ve QUANDO  kullanımını  kesmeyi düşünmelidir.

Eğer doktorunuz  tarafından  açıkça  tavsiye edilmediyse, hamileliğinizin  ilk 6 ayında QUANDO kullanılması önerilmemektedir.

Hamileliğinizin son üç ayında QUANDO kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer doktorunuz tarafından açıkça tavsiye edilmediyse, emzirirken QUANDO kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

QUANDO’nun araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeydedir  veya hiç etkisi yoktur.

QUANDO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her dozunda bir 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum  ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Bu tıbbi ürün her dozunda 100.0 mg mannitol içerir. 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Asetilsalisilik asit (örneğin aspirin), ibuprofen gibi diğer NSAİİ’leri ve siklooksijenaz-2 inhibitörlerini kullanıyorsanız QUANDO kullanmayınız. Eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

QUANDO diğer ilaçlarla etkileşebilir. QUANDO’yu aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz;

 • Simetidin (reflü ve mide ülserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Fenprokumon ve heparin gibi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar), Kortikosteroid adı verilen ilaçlar
 • Metotreksat (kanser tedavisinde ve bağışıklık sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Lityum
 • Siklosporin veya takrolimus gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar
 • Digoksin, ACE inhibitörleri, adrenerjik beta blokörler gibi kalp ilaçları,
 • Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)
 • Kinolon grubu antibiyotikler,
 • Antitrombosit ilaçlar (kalp krizi ve inmeyi önleyen ilaçlar),
 • SSRI (Selektif seretonin gerialım inhibitörleri, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Sülfonilüreler, örneğin glibenklamid (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • CYP2C9 izoenzim indükleyicileri ve inhibitörleri (örneğin  bir antibiyotik  olan rifampisin   veya  antifungal   olan  flukonazol      gibi-  bu  ilaçların   QUANDO’nun vücudunuz tarafından yıkımında etkisi olabildiğinden),
 • Anjiyotensin II reseptör blokörleri   (yüksek   kan  basıncını   kontrol   etmede, diyabete ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı böbrek hasarını tedavide kullanılan ilaçlar),
 • Pemetreksed (bazı akciğer kanseri türlerinde kullanılan bir ilaç).

Eğer  reçeteli  ya  da  reçetesiz  herhangi  bir  ilacı  şu  anda  kullanıyorsanız   veya  son zamanlarda  kullandıysanız  lütfen doktorunuza  veya eczacınıza  bunlar  hakkında  bilgiveriniz.

QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir