QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
Lornoksikam
M01AC05
29,07 TL
8699566094022
Beyaz Reçete
C-C-D  

QUANDO  nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

QUANDO’yu daima doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yetişkinler:

QUANDO için tavsiye edilen doz kas içine (intramüsküler-i.m.) veya damar içine

(intravenöz- i.v.) olarak 1 flakondur (8 mg).

Günde 2 flakondan fazla  kullanılmamalıdır.Ancak  tedavinizin  ilk gününde  doktorunuz ilave flakon verebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

QUANDO 8 mg’lık toz kullanımdan önce buna eşlik eden 2 ml’lik çözücü ile çözülmelidir. Uygulama yolu içine (intramüsküler-i.m.) veya damar içine (intravenöz-i.v.) enjeksiyondur. Enjeksiyon yavaşça uygulanmalıdır,  i.v. olarak en az 15 saniye ve i.m. olarak ise en az 5 saniye uygulanmalıdır.

QUANDO, geçimliliği açıkça kanıtlanmadıkça, diğer tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır. Lornoksikam %0.9 NaCl, % 5 dekstroz (glikoz) ve Ringer solüsyonu ile geçimlidir. Eğer geçimliliği açıkça kanıtlanmamışsa QUANDO ayrı bir şekilde uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu yoksa 65 yaşın üstündeki yaşlı hastalar için hiçbir özel bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları: Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz azaltılması düşünülmelidir

Eğer  QUANDO’nun  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla QUANDO kullandıysanız:

Doz aşımı durumunda  bulantı, kusma, merkezi  sinir sistemi  ile ilişkili  belirtilerin  (baş dönmesi, görme bozuklukları gibi) olması beklenebilir.

QUANDO’dan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya  eczacıile konuşunuz.

QUANDO’yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

 

QUANDO  ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun  tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Kullanımı erken kesmeniz durumunda ağrılarınız tekrar başlayabilir.

QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir