ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon

İlaç Bilgileri
Albendazol
P02CA03
15,91 TL
8699578700034
Beyaz Reçete
C  

ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANDAZOL®’ün de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANDAZOL®'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kurdeşen (genellikle kaşıntılı bir deri hastalığı)

  • Nefes almada zorluk

  • Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ANDAZOL®’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kolay morarma veya kanama, aşırı güçsüzlük

  • Ateş, boğaz ağrısı, şiddetli baş ağrısı, ciltte soyulma ve kırmızı deri döküntüsü

  • Üşümenin eşlik ettiği ateş, vücutta ağrı ve grip belirtileri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Karın ağrısı

  • Bulantı, kusma

  • Baş ağrısı, baş dönmesi

  • Geçici saç dökülmesi

Bunlar ANDAZOL®’ün hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon

Yan Etki Bildir