• Etken Madde: Seknidazol
 • ATC Kodu: P01AB07
 • Etken Madde: Ornidazol
 • ATC Kodu: P01AB03
 • Etken Madde: Ornidazol
 • ATC Kodu: P01AB03
 • Etken Madde: Pyretrin + Piperonil Butoksit
 • ATC Kodu: P03AC51
 • Etken Madde: Permetrin
 • ATC Kodu: P03AC04
 • Etken Madde: Permetrin
 • ATC Kodu: P03AC04
 • Etken Madde: Permetrin
 • ATC Kodu: P03AC04
 • Etken Madde: Albendazol
 • ATC Kodu: P02CA03
 • Etken Madde: Ornidazol
 • ATC Kodu: J01XD03
 • Etken Madde: Ornidazol
 • ATC Kodu: G01AF06