ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon

İlaç Bilgileri
Albendazol
P02CA03
15,91 TL
8699578700034
Beyaz Reçete
C  

ANDAZOL % 2 süspansiyon Ağızdan alınır.

Her 10 ml (1 ölçek) süspansiyon;

Etken Madde

200 mg albendazol,

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz (E460), sükroz, gliserin (E422), metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), karboksimetilselüloz sodyum (E466), sakarin sodyum (E954), tartrazin (E102), muz esansı, polisorbat 60 (E435) ve deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANDAZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. ANDAZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANDAZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANDAZOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 

2.ANDAZOL nedir ve ne için kullanılır?

ANDAZOL süspansiyon her bir ölçekte 200 mg albendazol içeren 20 ve 60 ml'lik PE plastik kapaklı kahverengi şişelerde 10 ml'lik plastik kaşık ölçek ile sunulmaktadır.

ANDAZOL antihelmintik bir ilaçtır. Yumurtadan yeni çıkmış böcek larvalarının vücutta

 

gelişmesini veya çoğalmasını önler. ANDAZOL domuz tenyası ve köpek tenyası gibi

bağırsak kurtlarının neden olduğu belirli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

 

ANDAZOL bu kullanma talimatında belirtilmemiş başka amaçlarla da kullanılabilir.

 

2.ANDAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANDAZOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer albendazole veya mebendazol gibi benzer ilaçlara karşı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız.

ANDAZOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Karaciğer probleminiz varsa veya daha önce karaciğer fonksiyon testleri ile anormal değerler tespit edilmiş ise

• ANDAZOL vücudunuzun enfeksiyon etkenlerine karşı savaşmasında rol alan hücrelerin kan düzeylerini düşürebilir. Bu durum sizde kolayca herhangi bir yaralanmaya bağlı olarak kanamaların meydana gelmesine veya etrafınızdaki hasta kişilerden hastalık bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle söz konusu hücrelerin kan düzeyleri çok düşükse ANDAZOL'ü dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANDAZOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 

Mide bulantınızı azaltmak için ANDAZOL 'ü yiyeceklerle birlikte alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ANDAZOL kullanmayınız. ANDAZOL ile tedavi süresince ve tedavinin bitiminden sonraki ilk 1 ay içerisinde etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

ANDAZOL 'ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak pek çok ilaç anne sütüne geçebildiğinden emziren annelerin dikkatli olması gerekir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

ANDAZOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sükroz:

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız)

olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat:

Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Sodyum:

Bu tıbbi ürün 10 ml (1 ölçek) süspansiyonda 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum ihtiva

eder; yani esasında "sodyum içermez".

Tartrazin:

Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

ANDAZOL 'ün aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması sakıncalı olabilir:

• Simetidin

• Deksametazon

• Prazikuantel

• Teofilin

ANDAZOL'le etkileşebilecek daha başka ilaçlar da olabilir. Vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler de dahil olmak üzere doktorunuza söylemeden yeni bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

3.ANDAZOL nasıl kullanılır ?

Süspansiyonu her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel doz aşağıdaki gibidir:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Kist hidatik hastalığı:

60 kg veya daha fazla vücut ağırlığına sahip kişilerde;

28 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 400 mg (2 ölçek) alınır. Daha sonra 14 gün ara verilir. Bu şema 3 kez tekrar edilir. 60 kg'dan daha az vücut ağırlığına sahip kişilerde;

28 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 15 mg/kg alınır. Daha sonra 14 gün ara

verilir. Bu şema 3 kez tekrar edilir.

Nörosisterkosis:

60 kg veya daha fazla vücut ağırlığına sahip kişilerde;

8-30 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 400 mg (2 ölçek) alınır.

Yemeklerle birlikte günde iki kez 400 mg (2 ölçek)

60 kg'dan daha az vücut ağırlığına sahip kişilerde;

8-30 gün boyunca yemeklerle birlikte günde iki kez 15 mg/kg alınır.

Diğer Helmintiasis Enfeksiyonları:

Büyükler için doz şeması:

Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı (N.americanus, A.duodenale), Trichuriasis, Trichostrongyliasis: Tek doz olarak bir kerede 400 mg albendazol (2 ölçek) alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

Taeniasis (T.saginata, T.solium) ve Strongyloidiasis: Günde 1 kere 400 mg albendazol (2

ölçek) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

Capillariasis: Günde 2 kez 200 mg albendazol (1 ölçek) 10 gün süre ile alınır.

Trichinosis: Günde 2 kez 400 mg albendazol (2 ölçek) 15 gün süre ile alınır.

Chlonorchiasis: Günde 1 veya 2 kez 400 mg albendazol (2 ölçek) 7 gün süre ile alınır veya

günde 2 kez 10 mg/kg albendazol 7 gün süre ile alınır.

Giardiasis: Günde 400 mg albendazol (2 ölçek) 3 gün süre ile alınır.

Uygulama yolu ve metodu

 

ANDAZOL sadece ağızdan kullanım içindir. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Çocuklarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda tecrübe sınırlıdır.

Nörosisterkosis ve kist hidatik hastalığında büyükler için olan doz şeması uygulanır. Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı (N.americanus, A.duodenale), Trichuriasis tedavisinde:

- 2 yaşına kadar olan çocuklarda: Tek doz halinde alınmak üzere, yalnız bir kere 200 mg albendazol (1 ölçek). Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

- 2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır. Taeniasis ve Strongyloidiasis tedavisinde:

- 2 yaşına kadar olan çocuklarda: Günde 1 kez 200 mg albendazol (1 ölçek) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

- 2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır. Capillariasis tedavisinde: Günde 2 kere 200 mg albendazol (1 ölçek) Trichostrongyliasis tedavisinde: Tek doz olarak 400 mg albendazol (2 ölçek)

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz. Karaciğer bozukluğu:

Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.

Eğer ANDAZOL ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANDAZOL kullanırsanız

ANDAZOL den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanır.

ANDAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki dozu almanız gereken zaman çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve süspansiyonu normal şekilde almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANDAZOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı daima doktorunuzun önerdiği tedavi süresi tamamlanıncaya kadar alınız. Enfeksiyon tamamen iyileşmeden hastalık belirtileriniz düzelebilir, bu durumda tedaviyi kesmeyiniz.

ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon

Yan Etki Bildir