ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon

İlaç Bilgileri
Albendazol
P02CA03
41,85 TL
8699578700034
Beyaz Reçete
C  

ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon, Yemeklerle birlikteAlbendazol yemek sırasında alınmalıdır. kullanması önerilen, etken madde olarak Albendazol içeren bir ilaçtır. ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8699578700034 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon güncel satış fiyatı 41.85 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

ANDAZOL® aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

  • Nörosistiserkosis: ANDAZOL® Taenia solium’un (domuz tenyası) larva formlarının neden olduğu aktif lezyonlara bağlı parenkimal nörosistiserkosisin tedavisinde endikedir.

  • Kist hidatik hastalığı: ANDAZOL® Echinococcus granulosus’un (köpek tenyası) larva formunun neden olduğu karaciğer, akciğer ve periton kist hidatiğinin tedavisinde endikedir.

Albendazol ile 28 günlük 3 tedavi siklusundan sonra vakaların yaklaşık % 80-90’ında kistler nonenfeksiyöz hale gelir, % 30’unda kistler kaybolur, % 40’ında ise kistler küçülür (kist çapında ≥ % 25 azalma).

Eğer mümkün ise cerrahi tedavi bu hastalıkta ilk tercih edilecek tedavi şeklidir. ANDAZOL® preoperatif ve postoperatif olarak 3 kür halinde verildiğinde optimal parazit öldürme oranı sağlanır.

Albendazolün Echinococcus multilocularis’in neden olduğu alveolar kist hidatik hastalığında etkinliği klinik çalışmalarla kesin olarak gösterilmemiştir.

ANDAZOL® bu endikasyonlar dışında insanlarda nematodların (yuvarlak kurtların) ve sestodların (şeritlerin) neden olduğu aşağıdaki intestinal ve parenkimal helmintiasis enfeksiyonlarının tedavisinde de endikedir:

Ascariasis: Ascaris lumbricoides (solucan).

Enterobiasis (Oxyuriasis): Enterobius (Oxyuris) vermicularis (kılkurdu, oksiyür).

Kancalı kurt hastalığı: Albendazol, Necator americanus’un ve Ancylostoma duodenale’nin yaptığı bu hastalığın tedavisinde endikedir.

Strongyloidiasis: Strongyloides stercoralis (iplik kurdu).

Trichuriasis: Trichuris trichiura (kamçı kurdu).

Capillariasis: Capillaria philippinensis.

Trichostrongyliasis: Albendazol, Trichostrongylus türlerinin neden olduğu bu hastalığın tedavisinde endikedir.

Taeniasis (Şerit hastalığı): Albendazol, Taenia saginata (sığır şeridi) ve Taenia solium’un (domuz şeridi) neden olduğu intestinal helmintiasis tedavisinde endikedir.

Trichinosis: Albendazol, Trichinella spiralis’in neden olduğu Trichinosis tedavisinde endikedir.

Chlonorchiasis: Albendazol, Chlonorchis sinensis’in (Çin karaciğer kurdu) neden olduğu klonorkiasis tedavisinde endikedir.

Giardiasis: Albendazol, Giardia species’in neden olduğu giardiasis tedavisinde endikedir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

ANDAZOL® dozu hangi parazit enfeksiyonunda kullanılacağına göre değişmektedir ve tedavi şeması aşağıdaki gibidir:

Endikasyon

Hastanın ağırlığı

Doz

Tedavi süresi

Kist hidatik hastalığı

60 kg veya daha fazla

Günde iki kez 400 mg (2 ölçek), yemeklerle birlikte

28 gün verilir,

14 gün verilmez, bu şema 3 kez tekrarlanır

60 kg’ın altında

Günde 15 mg/kg ikiye bölünerek

12 saat ara ile yemeklerle birlikte (Maksimum günlük doz 800 mg (4 ölçek))

NOT: Preoperatif ve postoperatif kullanımda optimal kist sterilizasyonu, kürün 3 kez tekrarıyla elde edilir.

Nörosistiserkosis

60 kg veya daha fazla

Günde iki kez 400 mg (2 ölçek), yemeklerle birlikte

8 - 30 Gün

60 kg’ın altında

Günde 15 mg/kg ikiye bölünerek

12 saat ara ile yemeklerle birlikte (Maksimum günlük doz 800 mg (4 ölçek))

Diğer Helmintiasis Enfeksiyonları:

Büyükler için doz şeması:

Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı (N.americanus, A.duodenale), Trichuriasis, Trichostrongyliasis: Tek doz olarak bir kerede 400 mg albendazol (2 ölçek) alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

Taeniasis (T.saginata, T.solium) ve Strongyloidiasis: Günde 1 kere 400 mg albendazol (2 ölçek) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

Capillariasis: Günde 2 kez 200 mg albendazol (1 ölçek) 10 gün süre ile alınır.

Trichinosis: Günde 2 kez 400 mg albendazol (2 ölçek) 15 gün süre ile alınır.

Chlonorchiasis: Günde 1 veya 2 kez 400 mg albendazol (2 ölçek) 7 gün süre ile alınır veya günde 2 kez 10 mg/kg albendazol 7 gün süre ile alınır.

Giardiasis: Günde 400 mg albendazol (2 ölçek) 3 gün süre ile alınır.

Uygulama şekli:

ANDAZOL® oral yolla, tok karnına alınmalıdır. Her kullanımdan önce şişenin iyice çalkalanması gerekir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır (bkz. 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Ekstrahepatik obstrüksiyonu olan hastalarda (n=5) maksimum serum konsantrasyonunda 2 kat, eğrinin altındaki alanda ise 7 kat artışın göstermiş olduğu gibi albendazol sülfoksidin sistemik yararlanımı artmıştır. Albendazol sülfoksidin emilim/dönüşüm ve atılım hızı uzamış ve ortalama Tmaks 10 saat ve serum eliminasyon yarı ömrü 31.7 saat olmuştur. Albendazolün plazma konsantrasyonları sadece 5 hastanın 1’inde ölçülebilir düzeyde olmuştur.

Pediyatrik popülasyon:

6 yaşın altındaki çocuklarda tecrübe sınırlıdır.

Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı (N.americanus, A.duodenale), Trichuriasis:

  • 2 yaşına kadar olan çocuklarda: Tek doz halinde alınmak üzere, yalnız bir kere 200 mg albendazol (1 ölçek). Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

  • 2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır.

Taeniasis ve Strongyloidiasis:

  • 2 yaşına kadar olan çocuklarda: Günde 1 kez 200 mg albendazol (1 ölçek) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

  • 2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır.

Capillariasis: Günde 2 kere 200 mg albendazol (1 ölçek)

Trichostrongyliasis: Tek doz olarak 400 mg albendazol (2 ölçek)

Kist hidatik: Günde 15 mg/kg albendazol ikiye bölünür, yarısı sabah yarısı akşam verilir. Günlük maksimal doz 800 mg’ı geçmemelidir (4 ölçek).

NOT: Preoperatif ve postoperatif kullanımda optimal kist sterilizasyonu kürün (28 gün ilaçlı + 14 gün ilaçsız) 3 kez tekrarı ile elde edilir.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üstündeki hastalarda tecrübe sınırlıdır.

Yaşın albendazol sülfoksit farmakokinetiği üzerindeki etkilerini inceleyen herhangi bir çalışma yapılmamış olmasına rağmen kist hidatiği olan 26 hastadan (79 yaşına kadar olan) elde edilen veriler yaşlılar ile sağlıklı, genç deneklerdeki albendazol farmakokinetiğinin benzer olduğunu göstermektedir.

ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon

Yan Etki Bildir