GEFIRA 250 mg film kaplı tablet (30 tablet)

İlaç Bilgileri
Gefitinib
L01XE02
4.813,52 TL
8699638095636
Beyaz Reçete
D  

4. Olası yan etkiler


Tüm ilaçlar gibi, GEFIRA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.


Aşağıdakilerden biri olursa, GEFIRA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:


• Alerjik reaksiyon (yaygın), özellikle belirtiler şişmiş yüz, dudaklar, dil veya boğaz, yutma
güçlüğü, ürtiker, kurdeşen ve nefes alma güçlüğünü içeriyorsa.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.


Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GEFIRA’ya karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.


Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz – acil
tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir:


• Muhtemelen öksürük ve ateşle birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının ani kötüleşmesi.
Bu ‘intersitisyel akciğer hastalığı’ denen bir akciğer iltihabının olduğu anlamına gelebilir. Bu
GEFIRA kullanan 100 hastanın yaklaşık olarak 1’ini etkileyebilir ve yaşamı tehdit edici
olabilir.
• Vücudunuzun büyük alanlarını etkileyen şiddetli deri reaksiyonları (seyrek). Belirtiler
kızarıklık, ağrı, ülserler, su kabarcıkları ve derinin dökülmesini içerebilir. Dudaklar, burun,
gözler ve genital de etkilenebilir.
• Uzun süreli veya şiddetli ishalin neden olduğu su kaybı (yaygın), kusma (hasta olma), bulantı
(hasta hissetme) veya iştah kaybı.
• Ağrı, kızarıklık, sulanan gözler, ışığa hassasiyet, görüşte değişiklikler veya içeri doğru
büyüyen kirpikler gibi göz problemleri (yaygın olmayan). Bu, göz yüzeyinde (kornea) yara
olduğu anlamına gelmektedir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.


GEFIRA ile tedavi sırasında bazı kişilerde oluşan yan etkilerin bir listesi aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Bu liste, yan etkilerin oluşma sıklığına göre çoktan aza doğru sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden herhangi birini farkedersiniz doktorunuza söyleyiniz.


Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1,000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir.


Çok yaygın yan etkiler
• İshal
• Kusma
• Bulantı
• Akne benzeri döküntü gibi, bazen kuru ve/veya çatlamış deriyle birlikte kaşıntılı olan deri
reaksiyonları
• İştah kaybı
• Halsizlik
• Ağız kızarıklığı veya yarası
• Kan testinde alanin aminotransferaz olarak bilinen bir karaciğer enziminin artması; eğer çok yüksekse doktorunuz size GEFIRA kullanmayı bırakmanızı söyleyebilir.


Yaygın yan etkiler
• Ağız kuruluğu
• Kuru, kızarık veya kaşıntılı gözler
• Kızarık ve yaralı göz kapakları
• Tırnak problemleri
• Saç dökülmesi
• Ateş
• Kanama (burun kanaması veya idrarınız kan gibi)
• İdrarınızda protein (idrar testinde gösterilir)
• Kan testinde bilirubin veya alanin aminotransferaz olarak bilinen bir karaciğer enziminin
artması; eğer çok yüksekse doktorunuz size GEFIRA kullanmayı bırakmanızı söyleyebilir.
• Kan testinde kreatinin seviyelerinin artması (böbrek fonksiyonuyla ilgilidir)
• Sistit olarak bilinen idrar yolu iltihabı (idrar yapma sırasında yanma hissi ve sık, acil idrar
yapma ihtiyacı)

Yaygın olmayan yan etkiler
• Pankreas iltihabı. Belirtiler mide alanının üst kısmında çok şiddetli ağrıları ve şiddetli
bulantı ve kusmayı içerir.
• Karaciğer iltihabı. Belirtiler olası sarılık (gözlerde ve deride) var veya yokken genel bir
kendini iyi hissetmeme halini (derinin ve gözlerin sararması) içerebilir. Bu yan etki
yaygın değildir; ancak bazı hastalarda ölüme neden olmuştur.
• Mide-bağırsaklarda delinme
Seyrek yan etkiler
• Derideki kan damarlarının iltihabı. Bu, deri üzerinde morarma veya solmayan
döküntülü yamalar görünümü verebilir.
• Kanamalı sistit (idrar yapma sırasında yanma hissi ve kanda idrarla birlikte sık, acil
idrar yapma hissi).


Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.


Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan Etki Bildir