GEFIRA 250 mg film kaplı tablet (30 tablet)

İlaç Bilgileri
Gefitinib
L01XE02
4.813,52 TL
8699638095636
Beyaz Reçete
D  

GEFIRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:


Eğer,
• gefitinib veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.
• emziriyorsanız.


GEFIRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
GEFIRA kullanmaya başlamadan önce aşağıdakilerin olup olmadığını doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz:


• akciğer problemleriniz varsa veya daha önce bir akciğer problemi yaşadıysanız. Bazı akciğer
problemleri GEFIRA tedavisi sırasında kötüleşebilir.
• karaciğerinizle probleminiz olmuşsa.


Sigara içiyorsanız
Sigaranın gefitinib etkinliğini azaltması nedeniyle, GEFIRA ile birlikte kullanılmaması önerilir.


GEFIRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
GEFIRA’nın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.


Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya emziriyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz.


GEFIRA tedavisi sırasında hamile kalmaktan kaçınmanız önerilmektedir; çünkü GEFIRA bebeğinize zarar verebilir.


Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bebeğinizin güvenliği için emziriyorsanız GEFIRA kullanmayınız.


Araç ve makine kullanımı
Bu ilacı kullanırken kendinizi güçsüz hissediyorsanız araç sürerken veya alet veya makine kullanırken dikkatli olunuz.


GEFIRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
GEFIRA, laktoz (inek sütü kaynaklı) içerir.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.


Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Özellikle doktorunuza veya eczacınıza aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıp kullanmadığınızı söyleyin:


• Fenitoin veya karbamazepin (epilepsi (sara) için kullanılır).
• Rifampisin (tüberküloz için kullanılır).
• İtrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır).
• Barbitüratlar (uyku problemleri için kullanılan bir ilaç tipi).
• St John’s wort (Hypericum perforatum, depresyon ve endişe için kullanılır) içeren bitkisel
ilaçlar.
• Proton-pompası inhibitörleri, H2-antagonistleri ve antasitler (ülserler, hazımsızlık, mide
yanması ve mide asitlerini azaltmak için kullanılır).
Bu ilaçlar GEFIRA‘nın çalışma şeklini etkileyebilir.
• Varfarin (oral antikoagülan, kan pıhtılarını önlemek için kullanılır). Eğer bu etkin maddeyi
içeren bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuzun daha sık kan testi yapması gerekebilir.


Eğer yukarıdakilerin herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, GEFIRA kullanmaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşun.


Yan Etki Bildir