FLANTADIN 30 MG 10 TABLET

  • Endokrin Sistem
  • BMED İlaç Danışmanlık Sağlık Ürün ve Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
İlaç Bilgileri
Deflazakort
H02AB13
219,53 TL
8682340179077
Beyaz Reçete
C  

FLANTADIN 30 MG 10 TABLET Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Tedavi edilen hastalığınızın şiddetine ve seyrine göre uygulanan dozlar değişkenlik gösterebilir. Ciddi ve hayatı tehdit edici durumlarda FLANTADİN’in yüksek dozlarını doktorunuz reçete edebilir.

  • Akut hastalıklarda günlük başlangıç dozu tek doz 120 mg FLANTADİN’dir. Çoğu durumda devam dozu 18 mg’ı geçmez.
  • Romatoid artirit (eklem romatizması): Devam dozu genellikle günde 3 - 18 mg arasındadır. Etkili en düşük doz kullanılmalı ve gerektiğinde artırılmalıdır.
  • Bronşial astım: Akut atak tedavisinde şiddete göre günde 48-72 mg kadar yüksek dozlar gerekli olabilir ve atak kontrol edildikten sonra doz giderek azaltılır. Kronik astımda idame doz semptomları kontrol eden en düşük doz olarak ayarlanmalıdır.
  • Diğer durumlar: Deflazakort dozu klinik ihtiyaca bağlı olarak etkili en düşük doz olacak şekilde titrasyon yapılır. 

Uygulama yolu ve metodu:

  • FLANTADİN ağızdan alınır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.
  • Uzun süreli tedavi amacıyla kullanılırsa doktorunuz size özel olarak en düşük etkin dozu ayarlayacaktır. Bu ayarlama teşhise, hastalığınızın ciddiyetine ve sizin tedaviye vereceğiniz yanıt ve toleransınıza göre yapılır.
  • İlacı bıraktıktan sonraki yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için uzun süreli tedaviden sonra kademeli doz azaltılması uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

FLANTADİN uygulama dozu erişkinleri ile aynıdır. Doktorunuz çocuğunuz için uygun olan en düşük etkili dozu ayarlayacaktır.

FLANTADİN dozu genellikle 0,25 ile 1,5 mg/kg/gün aralığındadır.

Jüvenil kronik artirit (çocuklarda görülen eklem iltihabı): Yaygın kullanılan devam dozu 0,25 – 1 mg/kg/gün aralığındadır.

Nefrotik sendrom (böbrek hastalığı): Başlangıç dozu genellikle 1,5 mg/kg/gün olup klinik ihtiyaca göre doz azaltılır.

Bronşial astım: Kortikosteroid gücü temelinde başlangıç dozu gün aşırı uygulanan 0,25 – 1 mg/kg deflazakort olmalıdır.

Bebeklerde; kalbin kas dokusunun yapısını ve işlevini izlemek için doktor tarafından ekokardiyogram (ultrason) yapılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz yan etkiler açısından sizi daha sık takip edecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa FLANTADİN’in kan düzeyleri yükselebilir. Doktorunuz size uygulanan dozu takip edecek ve size özel en düşük etkin dozu ayarlayacaktır.

Böbrek yetmezliğiniz varsa FLANTADİN dozunun ayarlanması gerekmez.

Eğer FLANTADİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLANTADİN kullandıysanız:

FLANTADİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FLANTADİN’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLANTADİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Uzun süreli tedavi sonrası glukokortikoidlerin aniden kesilmesi glukokortikoid bırakma sendromunun belirtileri ile sonuçlanabilir. Bunlar ateş, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve ağrı, kas ve eklem ağrısı, deride kaşıntı ve kilo kaybıdır. Özellikle çocuklarda kusma, baş ağrısı ve sersemlik olabilir. Ayrıca böbrek üstü (adrenal) bezi yetmezliği gelişebilir; sırt, mide ve bacaklarda ani ağrı, kusma ve ishal, kan basıncı düşmesine bağlı baş dönmesi ve baygınlık ortaya çıkabilir.

Doktorunuzun onayı olmadan tedavinizi kendiniz sonlandırmayınız. Doktorunuz ilacın kesilmesi gerektiğinde dozu kademeli olarak azaltarak kesecektir.

FLANTADIN 30 MG 10 TABLET

Yan Etki Bildir