FLANTADIN 30 MG 10 TABLET

 • Endokrin Sistem
 • BMED İlaç Danışmanlık Sağlık Ürün ve Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
İlaç Bilgileri
Deflazakort
H02AB13
219,53 TL
8682340179077
Beyaz Reçete
C  

FLANTADIN 30 MG 10 TABLET Dikkat edilmesi gerekenler

FLANTADİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde olan deflazakorta karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
 • Canlı virüs bağışıklaması (aşı) uygulanmışsa
 • Vücudunuzda özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa.

FLANTADİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Daha önce ağır depresyon veya manik-depresif bozukluk (ruhsal durumda zıt yönlü değişikliklerle kendini gösteren bipolar bozukluk) geçirdiyseniz. Bu FLANTADİN gibi steroid bir ilaç kullanırken ortaya çıkan depresyonu da içerir.  
 • Birinci derece akrabalarınızdan birinde bu bozukluklar görüldüyse.
 • Sizde şu anda depresyon veya psikoz gibi ruhsal bozukluklar varsa (FLANTADİN gibi steroidlerle tedavi sırasında ruhsal sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar ciddi olabilir. Genellikle ilaca başlandıktan sonra birkaç gün/hafta sonra başlar. Yüksek doz kullanımda daha sıktır. Bu sorunların çoğu doz azaltıldığında ya da ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Buna karşın tedavi de gerekli olabilir. Sizde ruhsal sorunlarla ilgili bir belirti ortaya çıkarsa doktorunuza başvurunuz. Bu durum özellikle sizde depresyon veya intihar düşüncesi ortaya çıkarsa önem taşır. Az sayıda olguda doz azaltıldığında ya da kesildiğinde de ruhsal sorunlar ortaya çıkmıştır.
 • FLANTADİN kullandığınız sırada asıl hastalığınızın yanı sıra başka bir enfeksiyona yakalanırsanız.
 • FLANTADİN kullanıyorsanız ya da son üç ay içinde FLANTADİN veya benzeri başka bir ilaç kullanmış iseniz suçiçeği, kızamık ya da zona (sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı) hastalarıyla yakın temastan kaçınmalısınız, eğer temas söz konusu ise acil tıbbi yardım için size en yakın hastaneye veya doktorunuza başvurmalısınız.
 • Tüberkülozunuz (verem hastalığı) aktif, hızlı ilerleyen ve yaygın ise FLANTADİN kullanabilirsiniz. Bu durumda FLANTADİN ile birlikte uygun tüberküloz tedavisini de sürdürmeniz gerekir. 
 • Sistemik glukokortikoid tedavisi görme kaybı dahil görme bozukluklarına neden olabilen korioretinopatiye neden olabildiğinden, retina (gözün ağ tabakası) ayrılması, dışarı doğru şiş gözlere sebep olan göz hastalığınız varsa
 • FLANTADİN’in uzun süreli kullanımı durumunda göze perde inmesi (posterior subkapsüler katarakt) ve göz içi basıncında artış oluşabilir. Ayrıca uzun süreli kullanım mantar veya virüslere bağlı olan göz enfeksiyonu olasılığını artırabilir.
 • İlaç tedavisine bağlı olarak böbrek üstü bezinizde bir yetmezlik tablosu ortaya çıkarsa (Doktorunuz böyle bir durumda ilacın dozunu kademeli olarak azaltarak durumu kontrol altına alabilir ve uygun hormonal tedaviyi uygulayabilir).
 • Uzun süreli tedavi sonrası ilacınızın aniden kesilmesi sonucu ölümcül olabilen bir tablo ortaya çıkabilir (adrenal yetmezlik) veya “glukokortikoid sendromu” denilen ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı ve kırıklık görülebilir (ilacı aniden kesmeyiniz, ilacı bırakırken doktorunuz kademeli doz azaltması yapacaktır).
 • FLANTADİN’i kinolon sınıfı antibiyotiklerle birlikte kullanıyorsanız, kası kemiğe bağlayan bağ ve kirişlerde yangı (tendinit) veya kopma (tendon rüptürü) ortaya çıkabilir.
 • Diğer kortikosteroidler gibi FLANTADİN de düzensiz adet görmeye ve beyaz kan hücrelerinde artışa neden olabilir.
 • Kalp hastalıkları, su tutulumundan kaynaklanan kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık, yüksek tansiyon, toplardamar tıkanıklığınız varsa
 • Mide, bağırsak ya da yemek borusu iltihabınız (peptik ülser, ülseratif kolit, divertikülit, özafajit) varsa
 • Şeker hastasıysanız
 • Kemik erimeniz varsa
 • Bir tür kas güçsüzlüğünüz varsa (miyastenia gravis)
 • Sara hastasıysanız
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Tiroid hormonlarınızda eksiklik söz konusu ise
 • Karaciğer yetmezliğiniz var ise
 • Vücudunuzda enfeksiyon varsa
 • Çocuklarda uzun süreli tedavi gerekiyorsa büyüme ve gelişme üstünde durdurucu etki yapabileceği için, doktor tarafından sıkı kontrol altında kullanılacaktır.
 • Yaşlılarda ilacın yan etkileri daha ciddi sonuçlara yol açabilir.
 • Yanınızda riskleri en aza indirgemek için alınması gereken önlemlerle ilgili açık yönlendirmelerle birlikte, reçete eden kişi, ilaç, dozaj ve tedavi süresi ile ilgili ayrıntıları içeren ‘Steroid tedavi kartları’ taşımalısınız.
 • Gözde herpes simpleks hastalığınız varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FLANTADİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ilacı doktorunuza danışmadan hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlaç süte geçer ve yeni doğanda istenmeyen etkilere neden olabilir. Emzirme sırasında FLANTADİN ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

FLANTADİN kullanımı sersemlemiş, etrafınızdaki her şey dönüyormuş veya yönünüzü şaşırıyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olabilir (vertigo). Bu durumları yaşarsanız araba, araç ya da makine kullanmayınız.

FLANTADİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır:

 • Reçetesiz alınan ilaçlar dahil olmak üzere herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza söyleyiniz.
 • Bazı ilaçlar FLANTADİN’in etkisini artırabilir ve doktorunuz bu ilaçları (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ritonavir, kobisistat gibi bazı ilaçlar dahil) kullanırken sizi yakından takip etmek isteyebilir.
 • Aspirin gibi ağrı kesiciler (bu ilaçların böbrekten atılımı artar).
 • Bazı kanser türlerinde kullanılan aminoglutetimid (FLANTADİN dozunun artırılması gerekebilir)
 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ketokonazol (FLANTADİN dozunun azaltılması gerekebilir)
 • Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu tip ilaçlara verilen cevap bazen artabilir.
 • Spironolakton, triamteren veya amilorid gibi idrar söktürücü ilaçlar, kardiyak glikozitler, beta 2 agonistler adı verilen astım ilaçları ve akciğer hastalıklarında kullanılan ksantinler ile birlikte kullanıldığında, bu ilaçlara verilen cevap ve potasyum kaybı artabilir.
 • Diyabet ilaçları (bu ilaçlara verilen cevap azalabilir)
 • Fenobarbiton, pirimidon, fenitoin, karbamazepin, asetozolamid gibi sara ilaçları (FLANTADİN dozunun artırılması gerekebilir)
 • Doğum kontrol hapları gibi östrojen içeren ilaçlar (FLANTADİN dozunun azaltılması gerekebilir)
 • Rifampisin ve rifabutin gibi tüberküloz ilaçları (FLANTADİN dozunun artırılması gerekebilir)
 • Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (bu ilaçlara verilen cevap azalabilir)
 • Bazı kas gevşeticiler (uzun süreli gevşemeye veya akut kas hastalığına neden olabilir)
 • Hazımsızlık ve mide yanması tedavisinde kullanılan antiasitler (antiasitlerle FLANTADİN’in kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız).
 • Canlı virüs aşıları hastalığa yol açabilirken diğer aşılara karşı bağışıklık yanıtı azalabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FLANTADIN 30 MG 10 TABLET

Yan Etki Bildir