FERROSEL 100 MG/5 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN AMPUL

İlaç Bilgileri
B03AC
406,78 TL
8680400770547
Beyaz Reçete
B  

3.FERROSEL nasıl kullanılır ?

Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 mg demir) FERROSEL, haftada 1-3 kez şeklinde uygulanır. Hemodiyaliz hastalarında toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 1000 mg'dır. Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

FERROSEL, sadece damar içi yoldan uygulanması gereken bir ilaçtır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki güvenliliğine ve etkililiğine ilişkin yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer FERROSEL'irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FERROSEL kullanırsanız

Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecek ve damar içi yoldan uygulayacaktır. FERROSEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FERROSEL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FERROSEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FERROSEL 100 MG/5 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN AMPUL

Yan Etki Bildir