EMADINE % 0,05 5 ML OFTALMIK SOLUSYON

İlaç Bilgileri
Emedastin
S01GX06
63,79 TL
8699839611451
Beyaz Reçete
C  

EMADINE % 0,05 5 ML OFTALMIK SOLUSYON, etken madde olarak Emedastin içeren bir ilaçtır. EMADINE % 0,05 5 ML OFTALMIK SOLUSYON Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699504613025 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. EMADINE % 0,05 5 ML OFTALMIK SOLUSYON güncel satış fiyatı 63.79 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Mevsimsel alerjik konjunktivitin semptomatik tedavisinde endikedir.

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi

EMADINE 6 haftadan uzun klinik çalışmalarda denenmemiştir.

Pozoloji

Doz, etkilenen gözlere günde iki kez bir damladır. 

Diğer oftalmik ilaçlarla beraber kullanıldığında, ürünlerin uygulamaları arasında 10 dakikalık bir süre bırakılmalıdır. Göz pomadları en son uygulanmalıdır.

Uygulama şekli

Oküler kullanım içindir.

Damlalık ucunun ve çözeltinin kontaminasyonunu önlemek için, damlalığın ucunun göz kapaklarına, çevresindeki bölgelere ve diğer yüzeylere değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Kapak açıldıktan sonra, emniyet belirteci olan halka gevşekse ürünü kullanmadan önce halkayı çıkarınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

EMADINE böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır, dolayısıyla bu popülasyonda önerilmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

EMADINE, çocuk hastalarda (3 yaş ve üzeri) erişkinlerdeki aynı pozolojiyle kullanılabilir.

Geriyatrik popülasyon:

EMADINE, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda denenmemiştir ve dolayısıyla bu popülasyonda kullanımı önerilmemektedir.

EMADINE % 0,05 5 ML OFTALMIK SOLUSYON

Yan Etki Bildir