ZOSTEX 125 mg 7 tablet

İlaç Bilgileri
Brivudine
J05AB15
625,55 TL
8699832010015
Beyaz Reçete
X  

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOSTEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZOSTEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Deride kaşıntı veya kızarma ( döküntü ), terlemede artış

• Eller, ayak, yüz, dil, dudaklar, göz kapaklarında veya gırtlakta şişme

• Nefes almada güçlük ( Aynı zamanda "Olası yan etkiler" bölümüne bakınız )

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOSTEX' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler yaygın olarak gözlenmektedir ( Tedavi edilen 10 hastada 1 kişiden az, ancak tedavi edilen 100 hastada 1 kişiden fazla )

• Bulantı ( bulantı hissi )

Aşağıdaki yan etkiler yaygın değildir ( Tedavi edilen 100 hastada 1 kişiden az, ancak tedavi edilen 1000 hastada 1 kişiden fazla )

• Bir tür beyaz kan hücre sayısında azalma ( granülositopeni )

• Bazı beyaz kan hücre sayılarında artma ( eozinofil, lenfositler, monositler)

• Kırmızı kan hücre sayısında azalma ( anemi= kansızlık)

• Alerjik reaksiyonlar:

- Deride kaşıntı ( prurit )

- Deride kızarma ( eritematöz döküntü )

- Terlemede artış

- Eller, ayak, yüz, dil, dudaklar, göz kapakları, gırtlakta ( gırtlakta ödem ) şişme

- Öksürük, nefes almada güçlük ve/veya nefes darlığı

• İştah azalması

• Anksiyete ( endişe )

• Uykusuzluk ( insomnia ), uykulu olma ( somnolans )

• Baş ağrısı

• Sersemlik hissi

• Vertigo ( baş dönmesi hissi )

• Normal olmayan hisler, örneğin en sık kollarda ve bacaklarda oluşan yanma, batma, karıncalanma, uyuşma hissi ( parestezi )

• Kan basıncında artma

• Sindirim güçlüğü ( dispepsi ), kusma, karın ağrısı

• İshal

• Karın ve barsaklarda yoğun gaz birikimi ( flatulans )

• Kabızlık

• Yağ birikimli kronik karaciğer hastalığı ( yağlı karaciğer )

• Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerin kan düzeyinde artma ( karaciğer enzimlerinin artışı )

• Güçsüzlük, yorgunluk ( bitkinlik )

• Grip benzeri semptomlar ( halsizlik, ateş, vücut ağrısı ve üşüme hissi )

Aşağıdaki yan etkiler seyrek olarak gözlenir ( Tedavi edilen 1000 hastada 1 kişiden az, ancak tedavi edilen 10.000 hastada 1 kişiden fazla )

• Düşük kan basıncı

• Kandaki kan pulcukları (kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler) sayısında azalma

• Halüsinasyonlar (olmayan şeyleri görme ve duyma ), delüzyonlar (hezeyan)

• Zihin bulanıklığı ( konfüzyonel durum )

• Ellerde titreme ( tremor )

• Tad duyusunun değişmesi

• Kulak ağrısı

• Karaciğerin iltihaplanması ( hepatit = sarılık), kan bilirubin düzeyinde artış

• Kemik ağrısı

Aşağıda rapor edilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

• Denge bozukluğu

• Kan damarlarının iltihabı ( vaskülit )

• Hızlı gelişen karaciğer yetmezliği

• Bir süre boyunca aynı yerde tekrarlayan yerleşmiş deri iltihabı ( sabit erüpsiyon ), pul pul döküntüler şeklinde deri iltihabı( eksfoliyatif dermatit ), alerjik reaksiyona bağlı ağız içinde, deri üzerinde tüm vücutta görülen ciddi döküntü ( eritema multiforme ), deri, ağız, gözler ve genital (cinsel) bölgede görülen yaralar (Stevens-Johnson Sendromu)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZOSTEX 125 mg 7 tablet

Yan Etki Bildir