VIDAPTIN MET 50 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 TABLET)

İlaç Bilgileri
A10BD08
208,12 TL
8699543091846
Beyaz Reçete
C  

VIDAPTIN MET 50 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 TABLET), etken madde olarak Metformin Hcl + Vildagliptin içeren bir ilaçtır. VIDAPTIN MET 50 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 TABLET) Ali Raif İlaç San. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699543091846 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. VIDAPTIN MET 50 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 TABLET) güncel satış fiyatı 208.12 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

VİDAPTİN, Tip 2 diyabet tedavisinde glisemik kontrolü arttırmak üzere diyet ve egzersize ilave olarak endikedir.

VİDAPTİN, tek başına diyet ve egzersiz ile yeterli düzeyde kontrol edilemeyen ve kontrendikasyon ya da intolerans nedeniyle metforminin uygun olmadığı hastalarda monoterapi olarak endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Yetişkinlerde:

Monoterapi olarak kullanıldığında önerilen günlük vildagliptin dozu 100 miligramdır. 100 miligramlık doz, sabah 50 mg’lık bir doz ve akşam 50 mg’lık bir doz olacak şekilde uygulanır. 

100 miligramdan daha yüksek dozlar önerilmemektedir. 

Eğer bir VİDAPTİN dozu atlanırsa, hasta hatırlar hatırlamaz bu dozu almalıdır. Aynı gün çift doz alınmamalıdır. 

Uygulama sıklığı ve süresi:

VİDAPTİN için tavsiye edilen doz günde bir defa 50 mg veya günde iki defa 50 mg’dır (sabah 50 mg ve akşam 50 mg olmak üzere).

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir.

VİDAPTİN, bütün halinde su ile yutulmalı; çiğnenmemeli, ezilmemeli ve bölünmemelidir.

VİDAPTİN aç veya tok karnına, yemeklerle birlikte ya da ayrı olarak uygulanabilir (ayrıca bkz. Bölüm 5.2).

50 mg’lık doz günde bir kez sabah uygulanmalıdır. 100 mg’lık doz, sabah ve akşam olmak üzere 50 mg’lık iki doz halinde uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi ≥ 50 ml/dakika) doz ayarlaması gerekli değildir. Orta ya da ileri derecede böbrek yetmezliği ya da son dönem böbrek yetmezliği (ESRD) bulunan hemodiyaliz hastalarında önerilen doz, günde bir defa 50 mg’dır.

Karaciğer yetmezliği:

VİDAPTİN, tedavi öncesinde alanin aminotransferaz (ALT) ya da aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri normalin üst sınırının (ULN) >  3 katı olanlar da dahil olmak üzere karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.4. ve 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkililik verilerinin eksikliği nedeniyle, VİDAPTİN’in 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılması önerilmez

Geriyatrik popülasyon:

Vildagliptin ile tedavi edilen 65 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Bölüm 5.1. ve 5.2.).

VIDAPTIN MET 50 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 TABLET)

Yan Etki Bildir