TERBISIL %1 30 gr krem

İlaç Bilgileri
Terbinafin Hcl
D01AE15
47,97 TL
8699566356007
Beyaz Reçete
B  

TERBISIL %1 30 gr krem Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TERBİSİL®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

TERBİSİL®’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

 • Ciltte pullanma veya soyulma (deri eksfoliasyonu)

 • Kaşıntı (prurit)

Yaygın olmayan:

 • Deri lezyonu

 • Kabuklanma

 • Deri hastalığı

 • Derinin renginde değişiklik (pigmentasyon bozukluğu)

 • Deride kızarıklık (eritem)

 • Deride yanma hissi

 • Ağrı

 • Uygulama yerinde ağrı

 • Uygulama yerinde tahriş

Seyrek:

 • Gözde tahriş

 • Cilt kuruluğu

 • Deri döküntüsü ve kaşıntı (temas dermatiti)

 • Kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissiyle birlikte görülen deri döküntüsü (egzema)

 • Cildinizin durumu kötüleşebilir.

Sıklığı bilinmeyen:

Bu yan etkiler, pazarlama sonrası deneyime dayanmaktadır ve sıklıkları mevcut veriler kullanılarak hesaplanamamaktadır.

 • Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık)

 • Deri döküntüsü

Bunlar TERBİSİL®’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

TERBISIL %1 30 gr krem

Yan Etki Bildir