• Etken Madde: Kolin Alfoskerat Hidrat
 • ATC Kodu: N07AX02
 • Etken Madde: Kalsiyum Glukonat Levulinat
 • ATC Kodu: A12AA20
 • Etken Madde: Atorvastatin Kalsiyum
 • ATC Kodu: C10AA05
 • Etken Madde: Donepezil Hcl
 • ATC Kodu: N06DA02
 • Etken Madde: Rivastigmin
 • ATC Kodu: N06DA03
 • Etken Madde: Karteolol Hcl
 • ATC Kodu: S01ED05
 • Etken Madde: Feksofenadin Hidroklorid
 • ATC Kodu: R06AX26
 • Etken Madde: Olanzapin
 • ATC Kodu: N05AH03