GENKORT 10 MG 60 TABLET

İlaç Bilgileri
Hidrokortizon
H02AB09
158,40 TL
8699783010249
Beyaz Reçete
C  

GENKORT 10 MG 60 TABLET, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Hidrokortizon içeren bir ilaçtır. GENKORT 10 MG 60 TABLET Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. tarafından üretilmekte olup 8699783010249 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. GENKORT 10 MG 60 TABLET güncel satış fiyatı 158.40 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Endokrin hastalıkları:

 

 

Primer veya sekonder adrenokortikal yetmezlik,

Konjenital adrenal hiperplazi,

Non-suppuratif tiroidit,

Kanserle beraber görülen hiperkalsemi.

Romatizmal hastalıklar:

Kısa dönem uygulamalar için destek tedavisi için;

 

 

Psöriyatik artrit,

Juvenil romatoid artrit dahil romatoid artrit,

Ankilozan spondilit,

Akut ve subakut bursit,

Akut non-spesifik tenosinovit,

Akut gut artriti,

Post travmatik osteoartrit,

Osteoartrit sinoviti,

Epikondilit.

Kollajen hastalıklar:

 

 

Sistemik lupus eritematozus,

Sistemik dermatomiyozit,

 

 

Akut romatizmal kardit,

Dermatolojik hastalıklar:

 

 

Pemfigus,

Büllöz dermatitis herpetiformis,

Stevens-Johnson sendromu,

Eksfolyatif dermatit,

Mikozis fungoides,

Şiddetli psoriyazis,

Şiddetli seboreik dermatit.

Uygun bir standart tedaviye yanıt vermeyen şiddetli alerjik hastalıklar:

 

 

Mevsimsel veya yıl boyu süren (perennial)  alerjik rinit,

Serum hastalığı,

Bronşiyal astım,

Kontakt dermatit,

Atopik dermatit,

İlaca karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Göz ve eklerini ilgilendiren şiddetli akut ve kronik alerjik ve inflamatuar süreçler:

 

 

Alerjik konjonktivit,

Keratit,

Alerjik korneal marjinal ülserler,

Herpes zoster oftalmikus,

İritis ve iridosiklit,

Koryoretinit,

Ön segment inflamasyonu,

Diffüz arka üveit ve koroidit,

Optik nörit,

Sempatik oftalmi.

Solunum hastalıkları:

 

 

Semptomatik sarkoidozis,

Diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen loeffler sendromu,

Fulminan veya dissemine pulmoner tüberküloz (uygun antibiyotik tedavisiyle birlikte),

Aspirasyon pnömonisi.

Kan hastalıkları:

 

 

Yetişkinlerde idiyopatik trombositopenik purpura,

Yetişkinlerde sekonder trombositopeni,

Akkiz (otoimmün) hemolitik anemi,

Eritroblastopeni,

Konjenital hipoplastik anemi.

Neoplastik hastalıklar:

 

 

Yetişkinlerde lösemi ve lenfoma,

Çocukluk çağı akut lösemisi,

Ödemli hastalıklar:

 

 

İdiopatik  tip  veya  lupus  eritematozusa  bağlı  üremisiz  nefrotik  sendromda proteinüri

tedavisi veya diürezisin uyarılması

Gastrointestinal hastalıklar:

 

 

Ülseratif kolit,

Rejyonel enterit.

Sinir sistemi hastalıkları:

 

 

Multipl skleroz akut alevlenmeleri,

Çeşitli hastalıklar:

 

 

  • Uygun antitüberküloz tedaviyle birlikte tüberküloz menenjiti,
  • Nörolojik veya miyokardiyal tutulumlu trişinozis.

 

  1. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Dozaj, tedavi edilecek hastalığa ve hastanın tedaviye karşı gösterdiği yanıta göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Başlangıç dozu tedavi edilecek hastalığa göre günlük 20 mg-240 mg arasında olmalıdır.

Az şiddetli durumlarda düşük dozlar genellikle yeterli olsa da, seçilmiş hastalarda yüksek başlangıç dozları gerekebilir.

Tatminkar bir cevap alınana kadar başlangıç dozları devam ettirilir veya ayarlanır.

Makul bir süreden sonra yeterli klinik cevap yoksa GENKORT kesilerek hasta başka uygun

bir tedaviye geçirilir.

DOZAJ GEREKSİNİMİNİN DEĞİŞKEN OLDUĞU, HASTALIĞIN KÖKENİNE VE HASTANIN İLACA KARŞI YANITINA GÖRE TEDAVİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ VURGULANMALIDIR.

Olumlu bir yanıt elde edildikten sonra; uygun klinik yanıtı devam ettirecek en düşük idame dozları elde edilinceye kadar, başlangıç dozu uygun zaman aralıklarında küçük miktarlarla azaltılarak uygun idame dozu belirlenmelidir.

İlaç dozajının sürekli izlenmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz ayarlamalarını gerekli kılan haller arasında; hastalık sürecindeki iyileşme veya alevlenmelere bağlı sekonder klinik durum değişmeleri, hastanın ilaca verdiği kişisel cevap ve tedavi edilen hastalıkla direkt bir ilişkisi olmadan hastanın strese maruz kalmasının etkileri sayılabilir ki bu son durumda GENKORT dozunu, hastanın durumuna göre uygun bir süre  için artırmak gerekebilir.

Uzun süreli tedaviden sonra ilacı kesmek gerekirse, ani değil kademeli olarak kesmek tavsiye edilir.

Multipl skleroz:

Multipl sklerozun akut alevlenmeleri tedavisinde, prednizolonun bir hafta günlük 200 mg dozunu takiben bir ay gün aşırı 80 mg dozun etkili olduğu gösterilmiştir (5 mg prednizolon 20 mg hidrokortizona eşdeğerdir).

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yoluyla yutularak kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dozaj doktor tarafından hastanın yanıtına göre azaltılarak ve sıkı kontrol altında uygulanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda hastalığa göre doktor tarafından ayarlanmış dozlarda kullanılmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Özellikle yaşlılarda daha şiddetli yan etkilerinin görülebileceği göz önünde bulundurularak dozaj planlanmalıdır. Uzun dönem tedavide yakın takip gereklidir.

GENKORT 10 MG 60 TABLET

Yan Etki Bildir