LOQULAR 200 mg film kaplı 40 tablet

İlaç Bilgileri
Favipiravir
J05AX27
0,00 TL
Eklenecek.
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
X  

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LOQULAR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıda listelenen yan etkilerden çoğu grip sebebiyle de olabilir.  

Aşağıdakilerden biri olursa, LOQULAR’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Alerjik reaksiyon. Alerjik reaksiyonların belirtileri şunlardır: kırmızı veya kabarcıklı döküntü, yutma veya nefes almada zorluk, göz kapakları, dudaklar, yüz, boğaz veya dilde şişme.
 • Kabarma, ciltte yaygın pullanma, yüksek ateşin eşlik ettiği iltihaplı sivilceler, kızarıklık ve güneşe karşı daha hassas olma gibi ciddi cilt reaksiyonları
 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede cildin kabarması ve soyulması, grip benzeri belirtiler ve ateş. Bu Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir rahatsızlık olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

Diğer influenza virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar (benzer ilaçlar) ile aşağıdaki klinik olarak istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Hastalar dikkatle izlenmeli ve herhangi bir anormallik gözlenirse, tedavi kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir. 

Yaygın

: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

 

Bilinmiyor  

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 • Şok, anafilaksi (aşırı duyarlılık sonucu gelişen ciddi alerjik durum)
 • Zatürre
 • Hepatit fulminan (bir karaciğer hastalığı), karaciğer fonksiyon bozukluğu, sarılık
 • Toksik epidermal nekroliz (deride haşlanma görünümüne benzer belirtiler), Stevens-

Johnson sendromu (ciddi bir cilt hastalığı) 

 • Akut böbrek hasarı
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma, nötrofil (bir çeşit kan hücresi) sayısında azalma, trombosit (kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında azalma
 • Nörolojik ve psikiyatrik belirtiler (bilinç bozukluğu, anormal davranış, halüsinasyon, sanrı, nöbet, bilinç bulanıklığı)
 • Kanamalı kolit (bir kalın bağırsak hastalığı)

 

Ayrıca aşağıdaki istenmeyen olaylar, Japon klinik çalışmalarında ve küresel faz III klinik çalışmada gözlenen istenmeyen olaylardır (onay dozundan daha düşük doz seviyeleriyle yapılan çalışmalar). Bu istenmeyen olaylar meydana gelirse, belirtilere göre uygun önlemler doktorunuz tarafından alınacaktır.

Yaygın 

 • Nötrofil (bir çeşit kan hücresi) sayısında azalma
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma
 • Kan ürik asidinde artış
 • Kan trigliseritlerinde (kanda bulunan bir yağ türü) artış
 • İshal
 • AST (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı
 • ALT (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı
 • γ-GTP (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı

Yaygın olmayan 

 • İdrarda glukoz mevcudiyeti
 • Bulantı  Kusma 
 • Karın ağrısı
 • Bademcik polipi
 • Beyaz kan hücresi sayısında artış
 • Retikülosit (bir çeşit kırmızı kan hücresi) sayısında azalma
 • Monosit (bir çeşit kan hücresi) artışı
 • Egzama
 • Kaşıntı
 • Kan potasyumunda düşüş
 • Tat almada bozukluk
 • Bulanık görme
 • Göz ağrısı
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Düzensiz kalp atışı
 • Astım
 • Ağız ve yutakta ağrı  Nezle 
 • Burun ve yutak iltihabı
 • Karın rahatsızlığı
 • İnce bağırsak ülseri
 • Rektumdan (kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısımdır) taze, parlak kırmızı renkte kanlı dışkılama
 • Gastrit (mide mukozası iltihabı)
 • Kan ALP (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı
 • Kan bilirubin artışı
 • Deride renk değişimi  Morarma 
 • Kanda kreatin kinaz (kas fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir çeşit kan belirteci) artışı
 • İdrarda kan mevcudiyeti

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak ya da e- posta: tufam@titck.gov.tr; faks: 0 312 218 35 99 ile Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

LOQULAR 200 mg film kaplı 40 tablet

Yan Etki Bildir