GLIMAX 4 MG 30 TABLET

İlaç Bilgileri
Glimepirid
A10BB12
12,13 TL
8699543010434
Beyaz Reçete
C  

GLIMAX 4 MG 30 TABLET Dikkat edilmesi gerekenler

          GLİMAX®’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer,

 • Glimepirid veya diğer sülfonilüreler (glibenklamid gibi kan şekerini düşürmek için kullandığınız ilaçlar) veya sülfonamidler (sülfametoksazol gibi bakteriyel enfeksiyonlar için ilaçlar) veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı (bakınız: Yardımcı maddeler) alerjiniz varsa,

 • İnsüline bağımlı olan şeker hastalığınız (Tip 1 diyabet) varsa,

 • Şeker hastalığınıza bağlı olarak ketoasidoz denen bir durum yaşıyorsanız (bu durum şeker hastalığının bir komplikasyonudur; kandaki asit seviyeniz yükselir ve halsizlik, hasta hissetme, bulantı, sık idrara çıkma ve kas tutukluğu gibi belirtileriniz olabilir),

 • Diyabetik komadaysanız,

 • Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,

 • Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa,

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz, GLİMAX®’ı almadan önce doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

GLİMAX®’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Kaza, ameliyat, ateşli bir hastalık veya sizde stres yaratan herhangi bir durumu yeni yaşamışsanız ve henüz iyileşme dönemindeyseniz, tedavinizde geçici değişiklik gerekebileceğinden doktorunuza bilgi veriniz.

 • Ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

GLİMAX®’ı almadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

 • Sizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adlı bir enzim eksikliği varsa (böyle bir durumunda kanındaki hemoglobin seviyesi düşebilir, kırmızı kan hücreleri parçalanabilir ve hemolitik anemi gelişebilir.

 • GLİMAX®’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili etkililik ve güvenlilik bilgileri yetersizdir. Bu nedenle bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler

GLİMAX® alırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında ilave bilgiler için aşağıya bakınız.

Aşağıdaki faktörler kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:

 • Yetersiz beslenme, düzensiz öğün aralıkları, atlanan veya geciken öğünler, bir dönem aç kalmak,

 • Diyette değişiklik yapmanız,

 • Almanız gerekenden daha fazla GLİMAX® kullanmanız,

 • Böbrek işlevlerinizde bozulma olması,

 • Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozulma olması,

 • İç salgı bezleriyle ilgili bozuklukların (tiroid bezi, hipofiz ve böbrek üstü bezi bozuklukları) olması

 • Alkol tüketmeniz (özellikle öğün atladığınızda)

 • Belirli diğer ilaçları GLİMAX® ile birlikte almanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı kısmına bakınız)

 • Fiziksel egzersizi arttırıp, yeterince gıda almamanız veya normalden daha düşük karbonhidrat almanız,

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumu kendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir:

 • Aşırı açlık hissi, baş ağrısı, bulantı, kusma, tembellik, uyuklama hali, uyku bozukluğu, huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon bozukluğu, dikkat ve reaksiyon vermede bozulma, çökmüş ruh durumu (depresyon), bilinç bulanıklığı (konfüzyon), konuşma ve görme bozuklukları, sarsaklık, otokontrol kaybı, kısmi felç, duyu bozuklukları, baş dönmesi, çaresizlik,

Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

 • Terleme, nemli cilt, endişe hali, kalp atım sayısının artması, çarpıntı, kan basıncının artması, komşu vücut bölgelerine yayılabilen, göğüste ani ve şiddetli ağrı (anjina pektoris ve kardiyak aritmi), kalp atımında düzensizlikler

Eğer kan şekeri düzeyi düşmeye devam ederse, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Zihin bulanıklığı (deliryum), kasılma gelişmesi (konvülsiyon), kendi kontrolünü kaybetme, yüzeysel soluk alıp verme, kalp atım hızının düşmesi. Bilinç kaybı olabilir. Ciddi kan şekeri düşüklüğü, bir felç tablosuna benzeyebilir.

Hipoglisemi tedavisi

Vakaların çoğunda kan şekeri düşüklüğüne bağlı belirtiler, şekerli bir gıda veya içecek almanızla (kesme şeker, şekerli meyve suyu, şekerli çay gibi) hızla kaybolur.

Bu nedenle her zaman yanınızda şekerli bir gıda (kesme şeker) bulundurunuz. Yapay tatlandırıcılar etkili değildir.

Eğer şeker aldığınız halde belirtileriniz geçmezse veya tekrarlarsa, doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

Laboratuar testleri

Kanınızdaki ve idrarınızdaki şeker düzeyi düzenli olarak kontrol ediniz.

Doktorunuz ayrıca kan hücrelerinizin seviyesini izlemek ve karaciğer işlevlerinizi denetlemek için sizden bazı kan testleri yaptırmanızı da isteyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLİMAX®’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol alımı GLİMAX®’ın kan şekeri düşürücü etkisini öngörülmeyecek şekilde arttırabilir veya azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLİMAX®’ı hamilelik sırasında kullanmayınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik sırasında kan şekeri düzeyinde görülen anormallikler, bebekte doğuştan anomali veya doğum öncesi/sonrasında ölüm riskini artırabilir. Bu nedenle hamileliğiniz süresince kan şekeri düzeylerinizi sık sık kontrol ediniz. Kan şekeri düzeyleriyle ilgili sorunlar görülmesi halinde, doktorunuz insülin kullanmanızı önerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLİMAX® süte geçebilir. Emzirme sırasında GLİMAX® kullanmayınız.

Herhangi bir ilaç almadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Kanınızdaki şeker düzeyinin düşük (hipoglisemi) veya yüksek (hiperglisemi) olması, konsantrasyon ve reaksiyon verme yeteneğinizi bozabilir veya bunların bir sonucu olarak görme problemi gelişir. Bunun kendinizi veya başkalarını tehlikeye atabileceğini aklınızda bulundurunuz. (örn. Araç ve makine kullanırken)

Eğer,

 • Sık sık kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız,

 • Kendinizde kan şekeri düşüklüğünü gösteren belirtileri tanıyamıyorsanız, ya da bu belirtiler sizde ortaya çıkmıyorsa, araç veya makine kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuza danışınız.

GLİMAX®’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler GLİMAX®’ın içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX®’ın kan şekerini düşürücü etkisini arttırabilir ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) riskine yol açabilir:

 • Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (insülin veya metformin gibi),

 • Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenilbutazon, azopropazon, oksifenbutazon ve asetilsalisilik asit içeren-benzeri ilaçlar)

 • İdrar yollarındaki enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (uzun etkili sülfonamidler gibi)

 • Bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)

 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

 • Kas gelişimini destekleyen ilaçlar (anabolik ilaçlar)

 • Erkek cinsiyet hormonu yerine koyma tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin, MAO-inhibitörleri)

 • Yüksek kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar (fibratlar)

 • Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)

 • Gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (allopürinol, probenesid, sülfinpirazon)

 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

 • Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar (fenfluramin)

 • Kan dolaşımını düzenlemek için kullanılan ilaçlar; damar içine yüksek doz verilerek kullanıldığında (pentoksifilin)

 • Saman nezlesi gibi alerjik durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tritokualin)

 • Yüksek tansiyon, prostat şikayetleri ve kalp yetmezliği gibi durumların tedavisinde kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX®’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) riskine yol açabilir:

 • Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar (östrojenler, progestojenler)

 • Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyazid diüretikler)

 • Tiroid bezini uyaran ilaçlar (levotiroksin gibi)

 • Alerji ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler)

 • Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin ve diğer fenotiyazin türevleri)

 • Kalp atım sayısını arttırmak için veya astım, burun tıkanıklığı, öksürük ve soğuk algınlığını tedavi etmek, kilo kaybetmek için kullanılan ya da yaşamı tehdit eden acil durumlarda kullanılan ilaçlar (adrenalin ve sempatomimetikler)

 • Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (nikotinik asit)

 • Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar, uzun süreli kullanıldığında (laksatifler)

 • Sara nöbetlerini önlemek için kullanılan ilaçlar (fenitoin)

 • Sinirlilik ve uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar)

 • Göz içi basıncının artmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar (asetazolamid)

 • Yüksek tansiyon tedavisinde veya kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar (diazoksid)

 • Tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin)

 • Ciddi kan şekeri düşüklüğünün tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukagon)

 • Kan kolesterol düzeyinin düşürülmesinde kullanılan safra asidi bağlayan reçineler (kolesevelam) (etkinliğinin azalmaması için, GLİMAX®’ı kolesevelamdan en az 4 saat önce kullanınız).

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX®’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve arttırabilir:

 • Mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)

 • Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan beta-blokörler, klonidin, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçlar. Bu ilaçlar kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtilerinin gizlenmesine de yol açabilir. Bu ilaçları alırken özel dikkat gereklidir.

GLİMAX® aşağıdaki ilacın etkisini arttırabilir veya zayıflatabilir:

 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLIMAX 4 MG 30 TABLET

Yan Etki Bildir