GLIMAX 2 MG 30 TABLET

İlaç Bilgileri
Glimepirid
A10BB12
10,74 TL
8699543010328
Beyaz Reçete
C  

GLIMAX 2mg tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Glimepirid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, PVP K30, san demir oksit (El 72) ve boyar madde olarak indigo-karmin alüminyum lakı (El 32).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLIMAX nedir ve ne için kullanılır?

2. GLIMAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLIMAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GLIMAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GLIMAX nedir ve ne için kullanılır?

GLİMAX oral olarak alman aktif kan şekeri düşürücü bir ilaçtır. Sülfonilüre adı verilen kan şekerini düşürücü ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

GLİMAX pankreasınızdan salgılanan insülin miktarım arttırarak etki eder. Daha sonra insülin kan şekerini düşürür.

GLİMAX’ın içinde glimepirid etkin maddesi bulunur. 1 tablet içinde 2 mg etkin madde vardır. GLİMAX’ın ayrıca 1 mg, 3 mg ve 4 mg glimepirid etkin maddesi içeren diğer dozaj lan da mevcuttur. Bütün dozaj formlan 30 adet tablet içeren, blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

GL1MAX , diyet, egzersiz ve kilo verilmesi yoluyla kan şekeri düzeyinin kontrol altına alınamadığı, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığının tipinin (Tip 2 diyabet) tedavisinde kullanılır.

2.GLIMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLIMAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Glimepirid veya diğer sülfonilüreler (glibenklamid gibi kan şekerini düşürmek için kullandığınız ilaçlar) veya sülfonamidler (sülfometoksazol gibi bakteriyel enfeksiyonlar için

ilaçlar) veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı (bakınız: Yardımcı maddeler) aleıjiniz varsa,

• İnsüline bağımlı olan şeker hastalığınız (Tip 1 diyabet) varsa,

• Şeker hastalığınıza bağlı olarak ketoasidoz denen bir durum yaşıyorsanız (bu durum şeker hastalığının bir komplikasyonudur; kandaki asit seviyeniz yükselir ve halsizlik, hasta hissetme, bulantı, sık idrara çıkma ve kas tutukluğu gibi belirtileriniz olabilir),

• Diyabetik komadaysanız,

• Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,

• Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa,

Eğer yukandakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz, GLIMAX’ı almadan önce doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

GLIMAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Kaza, ameliyat, ateşli bir hastalık veya sizde stres yaratan herhangi bir durumu yeni yaşamışsanız ve henüz iyileşme dönemindeyseniz, tedavinizde geçici değişiklik gerekebileceğinden doktorunuza bilgi veriniz.

• Ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

GLİMAX’ı almadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

• Sizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adlı bir enzim eksikliği varsa (böyle bir durumunda kanındaki hemoglobin seviyesi düşebilir, kırmızı kan hücreleri parçalanabilir ve hemolitik anemi gelişebilir.

• GLİMAX’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili etkililik ve güvenlilik bilgileri yetersizdir. Bu nedenle bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler

GLİMAX alırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında ilave bilgiler için aşağıya bakınız.

Aşağıdaki faktörler kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:

• Yetersiz beslenme, düzensiz öğün aralıkları, atlanan veya geciken öğünler, bir dönem aç kalmak,

• Diyette değişiklik yapmanız,

• Almanız gerekenden daha fazla GLİMAX kullanmanız,

• Böbrek işlevlerinizde bozulma olması,

• Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozulma olması,

• İç salgı bezleriyle ilgili bozuklukların (tiroid bezi, hipofiz ve böbrek üstü bezi bozuklukları) olması

• Alkol tüketmeniz (özellikle öğün atladığınızda)

• Belirli diğer ilaçları GLIMAX ile birlikte almanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı kısmına bakınız)

• Fiziksel egzersizi arttırıp, yeterince gıda almamanız veya normalden daha düşük karbonhidrat almanız.

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumu kendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir:

_ Aşın açlık hissi, baş ağnsı, bulantı, kusma, tembellik, uyuklama hali, uyku bozukluğu, huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon bozukluğu, dikkat ve reaksiyon vermede bozulma, çökmüş ruh durumu (depresyon), bilinç bulanıklığı (konfuzyon), konuşma ve görme bozukluklan, sarsaklık, otokontrol kaybı, kısmi felç, duyu bozukluklan, baş dönmesi, çaresizlik,

Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

Terleme, nemli cilt, endişe hali, kalp atım sayısının artması, çarpıntı, kan basıncının artması, komşu vücut bölgelerine yayılabilen, göğüste ani ve şiddetli ağrı (anjina pektoris ve kardiyak aritmi), kalp atımında düzensizlikler

Eğer kan şekeri düzeyi düşmeye devam ederse, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

• Zihin bulanıklığı (deliryum), kasılma gelişmesi (konvülsiyon), kendi kontrolünü kaybetme, yüzeysel soluk alıp verme, kalp atım hızının düşmesi. Bilinç kaybı olabilir. Ciddi kan şekeri düşüklüğü, bir felç tablosuna benzeyebilir.

Hipoglisemi tedavisi

Vakalann çoğunda kan şekeri düşüklüğüne bağlı belirtiler, şekerli bir gıda veya içecek almanızla (kesme şeker, şekerli meyve suyu, şekerli çay gibi) hızla kaybolur.

Bu nedenle her zaman yanınızda şekerli bir gıda (kesme şeker) bulundurunuz. Yapay tatlandıncılar etkili değildir.

Eğer şeker aldığınız halde belirtileriniz geçmezse veya tekrarlarsa, doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

Laboratuar testleri

Kanınızdaki ve idrannızdaki şeker düzeyi düzenli olarak kontrol ediniz.

Doktorunuz aynca kan hücrelerinizin seviyesini izlemek ve karaciğer işlevlerinizi denetlemek için sizden bazı kan testleri yaptırmanızı da isteyebilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLIMAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol alımı GLİMAX’ın kan şekeri düşürücü etkisini öngörülmeyecek şekilde arttırabilir veya azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLİMAX’ı hamilelik sırasında kullanmayınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Herhangi bir ilaç almadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Eğer,

• Sık sık kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız,

• Kendinizde kan şekeri düşüklüğünü gösteren belirtileri tanıyamıyorsamz, ya da bu belirtiler sizde ortaya çıkmıyorsa, araç veya makine kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuza danışınız.

GLIMAX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLİMAX’ın içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

GLİMAX her bir tabletinde 8 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Bu miktar kontrollü sodyum diyetinde olan hastaların göz önünde bulundurması gereken miktarın (23 mg) altındadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX’ın kan şekerini düşürücü etkisini arttırabilir ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) riskine yol açabilir:

_ Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (insülin veya metformin gibi),

_ Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenilbutazon, azopropazon, oksifenbutazon ve aspirin-benzeri ilaçlar)

_ İdrar yollarındaki enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (uzun etkili sülfonamidler gibi)

_ Bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)

_ Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

_ Kas gelişimini destekleyen ilaçlar (anabolik ilaçlar)

_ Erkek cinsiyet hormonu yerine koyma tedavisinde kullanılan ilaçlar _ Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin, MAO-inhibitörleri)

_ Yüksek kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar (fıbratlar)

_ Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)

_ Gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (allopürinol, probenesid, sülfınpirazon)

_ Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

_ Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar (fenfluramin)

Kan dolaşımını düzenlemek için kullanılan ilaçlar; damar içine yüksek doz verilerek kullanıldığında (pentoksifilin)

_ Saman nezlesi gibi alerjik durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tritokualin)

_ Yüksek tansiyon, prostat şikayetleri ve kalp yetmezliği gibi durumların tedavisinde kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) riskine yol açabilir:

_ Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar (östrojenler, progestojenler)

_ Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyazid diüretikler)

Tiroid bezini uyaran ilaçlar (levotiroksin gibi)

Aleıji ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler)

_ Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin ve diğer fenotiyazin türevleri)

__ Kalp atım sayısını arttırmak için veya astım, burun tıkanıklığı, öksürük ve soğuk algınlığını tedavi etmek, kilo kaybetmek için kullanılan ya da yaşamı tehdit eden acil durumlarda kullanılan ilaçlar (adrenalin ve sempatomimetikler)

_ Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (nikotinik asit)

_ Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar, uzun süreli kullanıldığında (laksatifler)

_ Sara nöbetlerini önlemek için kullanılan ilaçlar (fenitoin)

_ Sinirlilik ve uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar)

_ Göz içi basıncının artmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar (asetazolamid)

_ Yüksek tansiyon tedavisinde veya kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar (diazoksid) _ Tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin)

_ Ciddi kan şekeri düşüklüğünün tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukagon)

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve arttırabilir:

_ Mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)

_ Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan beta-blokörler, klonidin, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçlar. Bu ilaçlar kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtilerinin gizlenmesine de yol açabilir. Bu ilaçlan alırken özel dikkat gereklidir.

GLİMAX aşağıdaki ilacm etkisini arttırabilir veya zayıflatabilir:

• Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

3.GLIMAX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bu ilacı her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLİMAX’ın dozu ihtiyacınıza, koşullannıza, kan ve idrardaki şeker testlerinin sonuçlanna bağlıdır ve doktorunuz tarafından belirlenir. Doktorunuzun reçeteye yazdığından daha fazla tablet almayınız.

• GLIMAX ’ın olağan başlangıç dozu günde 1 kez, 1 mg’lık tablettir.

• Eğer gerekliyse, doktorunuz dozu 1-2 haftalık tedavi döneminden sonra arttırabilir.

• Önerilen maksimum günlük GLİMAXdozu 8 mg’dır.

• GLİMAX’ın tavsiye edilen en yüksek dozu ile yeterli kontrol sağlanamazsa, glimepirid ile metformin veya glimepirid ile insülinden oluşan bir kombinasyon tedavisi başlatılabilir. Böyle bir durumda doktorunuz sizin için uygun olan glimepirid, metformin veya insülin dozunu bireysel olarak tespit edecektir.

• Eğer vücut ağırlığınız değişirse veya yaşam tarzınızda değişiklik olursa ya da stres yaratan bir durum içindeyseniz, bunlar GLIMAX dozunun değiştirilmesini gerektirebilir; bu yüzden doktorunuza bilgi veriniz.

Uygulama yolu ve metodu

• GLİMAX ağızdan alınır.

• Bu ilacı günün ilk öğününden (genellikle kahvaltı) hemen önce veya öğün sırasında ağızdan alınız. Eğer kahvaltı etmediyseniz, ilacı doktorunuz reçeteye yazdığı saatte almanız gerekir. GLİMAX’ı alırken herhangi bir öğün atlamamanız önemlidir.

• Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir.

Eğer GLIMAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

m    /S\

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLIMAX kullanırsanız

GLİMAK 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLIMAX kullanırsanız

Bu yüzden böyle bir durumda yeterli miktarda şeker tüketmeniz (örn. Kesme şeker, tatlı meyve suyu, tatlandırılmış çay gibi) ve hemen doktorunuza haber vermeniz gerekir. Çocuklarda ilacm kazayla fazla alınmasına bağlı olarak gelişen hipoglisemi tedavi edilirken, tehlikeli hiperglisemi gelişmesi ihtimalinden kaçınmak için verilen şeker miktannın dikkatle kontrol edilmesi gerekir. Bilinç kaybı durumundaki kişilere gıda veya içecek verilmemelidir.

Hipoglisemi durumu bir süre devam edebileceğinden, daha ileri tehlike kalmayana kadar hastanın dikkatlice izlenmesi çok önemlidir. Bir koruyucu önlem olarak hastaneye başvurulması gerekebilir. Doktorun ne kadar alındığını öğrenmesi için, kendisine ilacın kutusunu veya geriye kalan tabletleri gösteriniz.

Ciddi hipoglisemi vakalannda duruma bilinç kaybı ve ağır nörolojik yetersizlikler eşlik edebilir; bunlar tıbben acil durumlar olarak kabul edilir ve hastaneye başvurularak derhal tıbbi tedavi alınmasını gerektirirler. Her zaman acil bir durum olduğunda doktor çağırabilecek önceden bilgilenmiş bir kişinin yakında bulunması sağlanmalıdır.

GLIMAX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLIMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer tedaviye ara verirseniz veya tedaviyi durdurursanız, biliniz ki istenen kan şekerini düşürücü etki elde edilemez ve hastalık yeniden kötüleşir. Doktorunuz size ilacı bırakmanızı söyleyene kadar GLİMAX almayı devam ediniz.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili daha başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

GLIMAX 2 MG 30 TABLET

Yan Etki Bildir