EGIRA 50 MG 4 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Sildenafil Sitrat
G04BE03
479,10 TL
8699536090283
Beyaz Reçete
B  

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi EGIRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :    100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın    birinden    fazla görülebilir.

Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Baş ağrısı

• Yüz kızarması

Yaygın:

•    idrar yolu enfeksiyonu

•    Sersemlik hissi

•    Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)

•    Burun tıkanıklığı

•    Hazımsızlık

Yaygın olmayan:

•    Kusma

•    Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, göz yaşı hastalıkları

•    Düzensiz veya hızlı kalp atışı

■ Kas ağnsı

•    Uyku hissi

•    Dokunma hissinde azalma

•    Baş dönmesi

•    Ağız kuruluğu

•    Göğüs ağrısı

•    Yorgun hissetme

•    Deri döküntüsü

•    Nezle

•    Baş dönmesi

•    Kulak çınlaması

•    Uykululuk hali

•    Duyu azalması

•    Bulantı

Seyrek:

•    Yüksek kan basıncı

•    Düşük kan basıncı

•    Baygınlık hissi, bayılma

•    İnme

•    Burun kanaması

•    Duymada ani azalma veya işitme kaybı

•    Aşın duyarlılık (deri döküntüsü dahil)

•    Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor

•    Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)

•    Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet

•    Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma

•    Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik nöropati - NAION)

• Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)

• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu

•    Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)

•    Ani kardiyak ölüm

•    Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme

•    Ereksiyon süresinde uzama

•    Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)

•    Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani Ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt EGİRA ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

EGIRA 50 MG 4 FILM TABLET

Yan Etki Bildir