DICETEL 50 mg 40 film tablet

İlaç Bilgileri
Pinaveryum Bromur
A03AX04
66,00 TL
8699820090395
Beyaz Reçete
C  

DICETEL 50 mg 40 film tablet, Yemeklerle birlikte kullanması önerilen, etken madde olarak Pinaveryum Bromur içeren bir ilaçtır. DICETEL 50 mg 40 film tablet Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8699820090395 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. DICETEL 50 mg 40 film tablet güncel satış fiyatı 66.00 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

  • Fonksiyonel bağırsak rahatsızlıklarına bağlı ağrı, geçiş bozuklukları ve bağırsak rahatsızlığının semptomatik tedavisi,
  • Safra kanalının fonksiyonel rahatsızlıklarına bağlı ağrının semptomatik tedavisi,
  • Baryum lavmanı hazırlığında.

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerde:

  • DİCETEL’in önerilen dozu günde 3 kez alınan 1 tablet şeklindedir.
  • Gerektiğinde doz günde iki kez 2 tablete kadar artırılabilir. (Maksimum 6 tablete kadar çıkarılabilir).
  • Baryum lavmanı için kullanıldığı durumlarda doz, tetkikten 3 gün önce başlanmak şartı ile günde iki kez 2 tablettir.

Uygulama şekli:

Tabletler, pinaveryumun özofageal mukoza ile temasının önlenmesi için (özofageal lezyon riski, bkz. Bölüm 4.8) yemek ortasında bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır. Tabletler çiğnenmemeli veya emilmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

DİCETEL’in böbrek yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir. DİCETEL’in bu hasta grubunda kullanımına ilişkin özel bir veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

DİCETEL’in karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir. DİCETEL’in bu hasta grubunda kullanımına ilişkin özel bir veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

DİCETEL’in çocuklardaki kullanımının etkililiği ve güvenliliği yeterli derecede gösterilmemiştir ve deneyim sınırlıdır (bkz. Bölüm 4.4).

Mevcut veriler bölüm 5.1’de tanımlanmıştır, fakat pozolojiye ilişkin tavsiye verilememektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

DICETEL 50 mg 40 film tablet

Yan Etki Bildir