CROXILEX‐BID 200/28 MG ORAL SUSPANSIYON (100 ML)

İlaç Bilgileri
J01CR02
55,52 TL
8699508280155
Beyaz Reçete
B  

CROXILEX‐BID 200/28 MG ORAL SUSPANSIYON , Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Amoksisilin + Klavulanik Asit içeren bir ilaçtır. CROXILEX‐BID 200/28 MG ORAL SUSPANSIYON İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699508280155 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. CROXILEX‐BID 200/28 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML) güncel satış fiyatı 55.52 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

CROXİLEX, lokal resmi antibiyotik reçeteleme kılavuzları ve duyarlılık verilerine uygun olarak kullanılmalıdır.

CROXİLEX, aşağıdaki sistemlerde amoksisiline dirençli beta laktamaz üreten suşların neden olduğundan şüphelenilen bakteriуel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir. Diğer durumlarda sadece amoksisilin düşünülmelidir.

  • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBВ dahil): örneğin tekrarlayan tonsillit, sinüzit, otitis media.
  • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: örneğin kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar ve bronkopnömoni.
  • Üriner Sistem Enfeksiyonları örneğin sistit, üretrit, piyelonefrit.
  • Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: örneğin selülit, hayvan ısırmaları.
  • Dental enfeksiyonlar: örneğin yayılan selülit ile birlikte şiddetli dental abseler.

CROXİLEX’e duyarlılık, coğrafya ve zamana göre değişecektir. Mevcut ise lokal duyarlılık verilerine danışılmalı ve gerektiğinde mikrobiyolojik örnekleme ve duyarlılık testleri yapılmalıdır.

Duyarlı organizmaların listesi Farmakolojik Özellikleri/Mikrobiyoloji bölümünde verilmiştir (bkz. Bölüm 5.1).

Amoksisiline duyarlı organizmaların CROXİLEX'e duyarlı beta-laktamaz üreten organizmalar ile birlikte, neden olduğu karma enfeksiyonlar Croxilex-BID 200/28 Oral Süspansiyon ile tedavi edilebilir. Bu enfeksiyonlar beta laktamazlara dirençli başka bir antibiyotiğin ilave edilmesini gerektirmez.

Pozoloji:

Tavsiye edilen genel günlük doz;

  • Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda (tekrarlayan tonsilit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları) 25/3,6 mg/kg/gün kullanılır.
  • Daha ciddi enfeksiyonların tedavisi için (otitis media ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, bronkopnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonları) 45/6,4 mg/kg/gün kullanılır.

2 yaş üzeri çocukları

25 / 3,6 mg/kg/gün

2-6 yaş

(13-21 kg)

Günde 2 kez, 5,0 mL Croxilex-BID 200/28 mg oral süspansiyon.

 

7-12 yaş

(22-40 kg)

Günde 2 kez; 10,0 mL Croxilex-BID 200/28 mg oral süspansiyon.

45/6,4 mg/kg/gün

2 - 6 yaş

(13-21 kg)

Günde 2 kez, 10,0 mL Croxilex-BID 200/28 mg oral süspansiyon.

2 aydan 2 yaşına kadar olan çocuklar:

2 yaşından küçük çocuklarda doz vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır.

Vücut ağırlığı

Hafif/Orta şiddette
enfeksiyonda 12 saatte bir uygulanacak doz (mL olarak)

Şiddetli enfeksiyonda 12 saatte bir uygulanacak doz

(mL olarak)

2

0,6

1,2

3

1,0

1,6

4

1,2

2,2

5

1,6

2,8

6

1,8

3,4

7

2,2

4,0

8

2,6

4,6

9

2,8

5,0

10

3,2

5,6

11

3,4

6,2

12

3,8

6,8

13

4,0

7,4

14

4,4

7,8

15

4,6

8,4

İki aylıktan küçük çocuklarda CROXİLEX-BID 200/28 mg oral süspansiyon kullanımı ile ilgili doz önerisinde bulunmak için yeterli deneyim yoktur.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Günde 2 kez alınır. Tedavi süresi, endikasyona uygun olmalı ve tedavi gözden geçirilmeden 14 günü aşmamalıdır.

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir. Gastrointestinal intolerans potansiyelini en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. CROXİLEX'in absorpsiyonu yemek başlangıcında alındığında optimum seviyededir. Tedaviye parenteral olarak başlanıp oral olarak devam edilebilir.

Süspansiyonun Hazırlanması:

Sulandırılmış Süspansiyonun Son Hacmi

Dolum Ağırlığı

Sulandırmak İçin İlave Edilecek

Su Hacmi

70 mL

8 g

64 mL

100 mL

11,4 g

91 mL

CROXİLEX-BID 200/28 mg oral süspansiyonu hazırlamak için önce gerekli su miktarının yaklaşık 2/3’ü koyularak, şişe iyice çalkalanmalıdır. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendirilmelidir. Daha sonra kalan su miktarı etiket üzerindeki işaretli çizgiye kadar doldurulup yeniden çalkalanmalıdır.

Hekimin her uygulama için önerdiği miktarda ilaç, şişe ile birlikte bulunan 5 ml'lik ölçü kaşığı kullanılarak hastaya verilir.

Sulandırılmamış toz 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Sulandırılan süspansiyon buzdolabı içinde (2-8°C) saklanmalı ve 7-10 gün içinde kullanılmalıdır.

Buzluğa koyulmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Glomerüler filtrasyon hızı 30 mL/dak üzerinde olan çocuklarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Glomerüler filtrasyon hızı 30 mL/dak altında olan çocuklarda Croxilex-BID 200/28 mg oral süspansiyon kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Böbrek fonksiyonu gelişmemiş olan bebeklerde Croxilex-BID 200/28 Oral Süspansiyon kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Henüz doz ayarlamasına temel teşkil edecek yeterli veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

2 yaşın altındaki çocuklarda günde 45 mg/6,4 mg/kg’den daha yüksek dozlarla ilgili klinik veri bulunmamaktadır.

2 aylıktan daha küçük hastalar için klinik veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu popülasyonda doz önerilerinde bulunulamamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

  Herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

CROXILEX‐BID 200/28 MG ORAL SUSPANSIYON (100 ML)

Yan Etki Bildir