CONVOLYN 200 mg film kaplı 40 tablet 

İlaç Bilgileri
Favipiravir
J05AX27 
0,00 TL
Eklenecek.
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
X  

CONVOLYN KULLANMA TALİMATI

  

CONVOLYN® 200 mg Film Kaplı Tablet  Ağızdan alınır. 

 • Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Favipiravir içermektedir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz pH 101, krospovidon XL-10, povidon K30, prejelatinize nişasta, kolloidal silikon dioksit, sodyum stearil fumarat, Opadry yellow 03B620070 (hipromelloz 2910 6cP, titanyum dioksit, talk, polietilen glikol 400, sarı demir oksit)

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  

Bu Kullanma Talimatında: 

 1. CONVOLYN® nedir ve ne için kullanılır?
 2. CONVOLYN®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. CONVOLYN® nasıl kullanılır?  
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. CONVOLYN® 'in saklanması

  

Başlıkları yer almaktadır. 

 

CONVOLYN nedir ve ne için kullanılır?

CONVOLYN®, yeni veya yeniden ortaya çıkan grip (influenza) tedavisinde kullanılır (grip tedavisinde kullanılan diğer ilaçların etkili olmadığı veya yetersiz olduğu olgularla sınırlıdır). 

CONVOLYN®’in etkin maddesi Favipiravir’dir.  

CONVOLYN®, virüs üzerinde RNA polimerazı inhibe ederek etkisini gösterir. Bu şekilde virüs gen çoğalmasını durdurarak virüsle enfekte hücrede virüsün çoğalmasını önler. 

CONVOLYN®, sarı renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablet şeklindedir ve 40 film kaplı tabletlik formu ile PVC/ PVDC Aluminyum Folyo blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

 

CONVOLYN®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Gebelik şüpheniz veya çocuk doğurma potansiyeliniz bulunuyorsa CONVOLYN®'i kullanmadan önce gebelik testinizin negatif olduğundan emin olunuz. Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonraki 7 gün boyunca ise en etkili doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. 

Eğer tedavi sırasında gebelik şüphesi oluşursa derhal CONVOLYN® kullanmayı kesip doktorunuza başvurunuz.  

CONVOLYN® sperm içerisine dağılır.  Bu nedenle erkek hastalar tarafından tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonraki 7 gün süresince en etkili doğum kontrol yöntemi (örn. kondom kullanımı) kullanılmalı ve gebe kadınlar ile cinsel ilişkiye girilmemelidir.   

Tedaviden önce CONVOLYN®  kullanımı zorunluluğu doktorunuz tarafından değerlendirilecek, tedavinin etkililik ve riskleri (doğmamış çocuklara mağruziyet sonucu olumsuz etkileri de dahil olmak üzere) size ve aile bireylerinize anlatılacaktır.  

CONVOLYN® size yalnızca yeni veya yeniden önem kazanan influenza tipi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarda diğer influenza virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan ilaçların yetersiz veya etkisiz kaldığı durumlarda reçete edilir. CONVOLYN® devletin influenza virüslerine karşı önlem olarak bu tıbbi ürünü kullanım kararı alması halinde kullanılır.  

CONVOLYN® bakteri kaynaklı enfeksiyonlara karşı etkili değildir.  CONVOLYN®'in çocuklarda kullanımı mevcut değildir.  

CONVOLYN® tedavisi influenza benzeri belirtilerin görülmesinden hemen sonra başlatılmalıdır. 

CONVOLYN®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

  Eğer;  

 • Favipravire veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
 • Gebe iseniz veya gebelik şüphesi mevcudiyetinde

 

CONVOLYN®’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ  

 • Favipiravir yeni veya yeniden ortaya çıkan virüs enfeksiyonları için kullanılmamıştır. Advers olaylar ve klinik çalışma sonuçlarına ilişkin bilgiler onaylanan dozdan daha düşük dozlarla yürütülen Japon klinik çalışmalarına dayanmaktadır.
 • Gut hastasıysanız ve gut hastalığı öykünüz var ise doktorunuza CONVOLYN®’i kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.
 • Karaciğer hastalığınız veya karaciğer işlev bozukluğunuz varsa CONVOLYN®’i kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.
 • Çocukların ve reşit olmayanların tedavisi için CONVOLYN® kullanımından sonra anormal davranış gelişebilir ve bunun sonrasında düşme/kaza görülebilir. Bu sebeple, çocukları/reşit olmayanları evde tedavi sırasında en az 2 gün boyunca yalnız bırakmayınız.
 • İnfluenza virüs enfeksiyonlarına bakteriyel enfeksiyonlar da eşlik edebilir ve belirtiler bazen karıştırılabilir. Bakteriyel enfeksiyon gelişmesi durumunda doktorunuz size uygun tedaviyi düzenleyecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.  

             

CONVOLYN®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 

 • CONVOLYN® aç veya tok karnına kullanılabilir.
 • CONVOLYN®’in yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısı ve kusma olasılığını azaltmak amacıyla tavsiye edilmektedir.

 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

CONVOLYN®’in doğmamış çocuklar üstünde olumsuz etkileri hayvan çalışmalarında gösterildiğinden (erken embriyonik ölüm ve fetusta anormal gelişimler), hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, CONVOLYN®’i kullanmayınız. Hamilelik şüpheniz varsa CONVOLYN® ile tedaviye başlamadan önce gebelik testi yaptırınız ve gebelik negatif sonucunu aldıktan sonra tedaviye başlayınız. 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza  danışınız. 

 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

 

Araç ve makine kullanımı 

CONVOLYN® kullanırken anormal davranış, düşme ve bulanık görme gibi belirtiler görülebilir. Böyle bir durum gerçekleşirse, herhangi bir araç veya makine kullanmayınız ve derhal doktorunuzu bilgilendiriniz. 

 

CONVOLYN®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler   

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır. 

  

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

Aşağıdaki ilaçlar özellikle önemli olduğundan  bunları kullanmanız durumunda doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi vermeniz gerekir:  • Pirazinamid (verem hastalığı tedavisinde kullanılır)  

 • Repaglinid (diyabet/şeker hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)
 • Famsiklovir (çeşitli viral hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Sulindak ve asetaminofen (ağrı ve ateşin azaltılması amacıyla kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 

CONVOLYN® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda tableti kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz. 

Erişkinlerde doz aşağıdaki şekilde verilir: 

1.gün: sabah 1600 mg (8 tablet) ve akşam 1600 mg (8 tablet) olmak üzere günde iki kez 2-5.günler: sabah 600 mg (3 tablet) ve akşam 600 mg (3 tablet) olmak üzere günde iki kez verilir. 

Kullanım süresi 5 gündür. 

Uygulama yolu ve metodu:  Ağız yoluyla alınır. 

Değişik yaş grupları  

Çocuklarda kullanımı  

Çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. 

Yaşlılarda kullanımı  

Yaşlılarda kullanımda dikkat edilmelidir. 

Özel kullanım durumları  Böbrek yetmezliği  

Böbrek yetmezliğinde kullanımı konusunda veri mevcut değildir. Gut (damla hastalığı) veya gut öyküsü olan ve kan ürik asit seviyeleri yükselmiş hastalarda dikkatli kullanınız. 

  

Karaciğer yetmezliği  

Yapılan çalışmalarda karaciğer işlev bozukluğu bulunan hastalarda CONVOLYN®’in etken maddesi olan favipiravir seviyelerinde artış görülmüştür. Gerekli doz ayarlaması doktorunuz tarafından yapılacaktır. 

Eğer CONVOLYN®’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.  

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla CONVOLYN® kullandıysanız: 

CONVOLYN®’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

CONVOLYN® aşırı dozda alınması durumunda toksik yan etkilere yol açabilir. Özel bir antidotu olmadığından semptomatik tedavi yapılmalıdır. 

CONVOLYN®’i kullanmayı unutursanız  

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

 

CONVOLYN® ile tedavi sonlandırdığındaki oluşabilecek etkiler: 

Doktorunuza   danışmadan     CONVOLYN®          tedavinizi        sonlandırmayınız.       Doktorunuz     size CONVOLYN®’i reçete ettiği rahatsızlığınızın özelliğine göre tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 

 

CONVOLYN Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CONVOLYN®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıda listelenen yan etkilerden çoğu grip sebebiyle de olabilir. 

Aşağıdakilerden biri olursa, CONVOLYN®’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Alerjik reaksiyon. Alerjik reaksiyonların belirtileri şunlardır: kırmızı veya kabarcıklı döküntü, yutma veya nefes almada zorluk, göz kapakları, dudaklar, yüz, boğaz veya dilde şişme.
 • Kabarma, ciltte yaygın pullanma, yüksek ateşin eşlik ettiği iltihaplı sivilceler, kızarıklık ve güneşe karşı daha hassas olma gibi ciddi cilt reaksiyonları
 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede cildin kabarması ve soyulması, grip benzeri belirtiler ve ateş. Bu Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir rahatsızlık olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise DERHAL doktorunuza başvurunuz. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

Diğer influenza virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar (benzer ilaçlar) ile aşağıdaki klinik olarak istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Hastalar dikkatle izlenmeli ve herhangi bir anormallik gözlenirse, tedavi kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. 

 

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: 

Çok yaygın  

: 10 hastanın en az birinde görülebilir. 

Yaygın             

: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 

Yaygın olmayan 

: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.  

Seyrek             

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek   

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. 

Bilinmiyor 

 

Bilinmiyor   

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

 • Şok, anafilaksi (aşırı duyarlılık sonucu gelişen ciddi alerjik durum)
 • Zatürre
 • Hepatit fulminan (bir karaciğer hastalığı), karaciğer fonksiyon bozukluğu, sarılık
 • Toksik epidermal nekroliz (deride haşlanma görünümüne benzer belirtiler), Stevens- Johnson sendromu (ciddi bir cilt hastalığı)  
 • Akut böbrek hasarı
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma, nötrofil (bir çeşit kan hücresi) sayısında azalma, trombosit (kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında azalma
 • Nörolojik ve psikiyatrik belirtiler (bilinç bozukluğu, anormal davranış, halüsinasyon, sanrı, nöbet, bilinç bulanıklığı)
 • Kanamalı kolit (bir kalın bağırsak hastalığı)

Ayrıca aşağıdaki istenmeyen olaylar, Japon klinik çalışmalarında ve küresel faz III klinik çalışmada gözlenen istenmeyen olaylardır (onay dozundan daha düşük doz seviyeleriyle yapılan çalışmalar). Bu istenmeyen olaylar meydana gelirse, belirtilere göre uygun önlemler doktorunuz tarafından alınacaktır.  

  

Yaygın  

 • Nötrofil (bir çeşit kan hücresi) sayısında azalma
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma
 • Kan ürik asidinde artış
 • Kan trigliseritlerinde (kanda bulunan bir yağ türü) artış
 • İshal
 • AST (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı
 • ALT (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı
 • γ-GTP (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı

 

Yaygın olmayan   

 • İdrarda glukoz mevcudiyeti
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Bademcik polipi
 • Beyaz kan hücresi sayısında artış
 • Retikülosit (bir çeşit kırmızı kan hücresi) sayısında azalma
 • Monosit (bir çeşit kan hücresi) artışı
 • Egzama
 • Kaşıntı
 • Kan potasyumunda düşüş
 • Tat almada bozukluk
 • Bulanık görme
 • Göz ağrısı
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Düzensiz kalp atışı
 • Astım
 • Ağız ve yutakta ağrı
 • Nezle
 • Burun ve yutak iltihabı
 • Karın rahatsızlığı
 • İnce bağırsak ülseri
 • Rektumdan (kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısımdır) taze, parlak kırmızı renkte kanlı dışkılama
 • Gastrit (mide mukozası iltihabı)
 • Kan ALP (karaciğer hasarının saptanmasını sağlayan kan belirteci) artışı
 • Kan bilirubin artışı
 • Deride renk değişimi
 • Morarma
 • Kanda kreatin kinaz (kas fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir çeşit kan belirteci) artışı
 • İdrarda kan mevcudiyeti

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 

 

CONVOLYN®’in Saklanması

CONVOLYN®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.  

 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CONVOLYN®’i kullanmayınız. 

 

 

Ruhsat sahibi: 

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 

Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

 

Üretim yeri: 

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. GEBKİM 41455 Dilovası - KOCAELİ

Tel: (+90 262) 674 23 00

Fax: (+90 262) 674 23 21

 

Bu kullanma talimat 11/10/2020 tarihinde onaylanmıştır.  

CONVOLYN 200 mg film kaplı 40 tablet 

Yan Etki Bildir