BUSCOPAN PLUS 20 film tablet

İlaç Bilgileri
A03DB04
43,87 TL
8699693090010
Beyaz Reçete
C  

BUSCOPAN PLUS 20 film tablet Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BUSCOPAN PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

BUSCOPAN PLUS erişkinlerde günde 3 kez 1-2 tablet uygulanır.

BUSCOPAN PLUS film kaplı tablet gerektiğinde 12 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 3 kez 1-2 tablet kullanılabilir.

Günlük (24 saat) toplam doz 6 tableti geçmemelidir.

Günlük azami doz (24 saat) hiçbir şekilde aşılmamalıdır ve bir sonraki tablet (gerekmesi halinde) en erken 8 saat sonra alınmalıdır.

BUSCOPAN PLUS’ı doktorunuzun onayı olmadan 3-4 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

BUSCOPAN PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile)

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda BUSCOPAN PLUS kullanılmamalıdır. Bu yaş grubu için bugüne dek elde edilmiş yeterli deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer /Böbrek yetmezliği:

Etkin madde olarak parasetamol içerdiği için, ciddi böbrek veya karaciğer işlev bozuklukları olan hastalarda doktorun yakından takibi gerekir.

Eğer BUSCOPAN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSCOPAN PLUS kullandıysanız

BUSCOPAN PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUSCOPAN PLUS ile doz aşımı durumunda ilk olarak (1. gün) mide bulantısı, kusma, terleme, uyku hali ve genel hastalık hissinin yanı sıra görme bozuklukları, kalp atış hızında artış, ağız kuruluğu ve ciltte kızarıklık ortaya çıkabilir. Genel bulgularda iyileşme hissetseniz bile 2. gün, ilerleyen karaciğer hasarısöz konusu olabilir ve 3. gün potansiyel olarak karaciğer komasına neden olabilir.

BUSCOPAN PLUS ile doz aşımı şüphesi durumunda derhal - şikayetler geçici olarak azalsa dahi - doktoruzu bilgilendiriniz.

BUSCOPAN PLUS’ı kullanmayı unutursanız

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz almalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUSCOPAN PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

BUSCOPAN PLUS 20 film tablet

Yan Etki Bildir