BI-PROFENID 100 mg uzatılmış salımlı çentikli 20 tablet

İlaç Bilgileri
Ketoprofen
M01AE03
17,92 TL
8699809018631
Beyaz Reçete
C-C-X  

BI-PROFENID 100 mg uzatılmış salımlı çentikli 20 tablet, Yemeklerle birlikteTabletler yemekler sırasında ya da en azından bir ara öğün ile birlikte, 1 bardak su ile\r\nçiğnenmeden yutulmalıdır. kullanması önerilen, etken madde olarak Ketoprofen içeren bir ilaçtır. BI-PROFENID 100 mg uzatılmış salımlı çentikli 20 tablet Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti tarafından üretilmekte olup 8699809018631 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. BI-PROFENID 100 mg uzatılmış salımlı çentikli 20 tablet güncel satış fiyatı 17.92 TL'dir. Gebelik kategorisi C-C-X 'dir.

Endikasyonları

Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yan etkilerin ortaya çıkma riski, semptomların iyileşmesi için gereken en düşük dozun mümkün olan en kısa süreyle uygulanmasıyla en aza indirgenebilir (Bkz. Bölüm 4.4).

Maksimum günlük doz 200 mg’dır. Günlük 200 mg’lık mutad doz ile tedaviye başlanmadan önce yarar/risk oranı dikkatle değerlendirilmelidir; daha yüksek dozların kullanılması önerilmez (Bkz. Bölüm 4.4).

Günde 100-200 mg’a karşılık gelecek şekilde bir veya iki adet 100 mg’lık tablet.

Günlük doz, bir seferde veya iki doza bölünerek alınmalıdır.

Uygulama şekli:

Oral yoldan uygulanır.

Tabletler yemekler sırasında ya da en azından bir ara öğün ile birlikte, 1 bardak su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Bu hastalara ketoprofen verilirken başlangıç dozunun düşürülmesi ve gerekirse dozun böbrek toleransına göre ayarlanması önerilir. İleri derecede yetmezlik durumunda kullanılmaz (Bkz. Kontrendikasyonlar).

Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalara ketoprofen verilirken minimum etkin günlük dozun uygulanması ve karaciğer fonksiyonlarının takibi önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.

Pediyatrik popülasyon:

Ketoprofen 15 yaşından küçük ergenlerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Bu hastalara ketoprofen verilirken başlangıç dozunun düşürülmesi ve etkin olan minimum dozun verilmesi önerilir. Hastanın ilaca karşı toleransından emin olunduğunda, hastaya özel doz ayarlaması düşünülebilir. Hasta gastrointestinal kanama açısından sürekli, gözlem altında tutulmalıdır.

BI-PROFENID 100 mg uzatılmış salımlı çentikli 20 tablet

Yan Etki Bildir