AVITOREL 20 mg 90 film tablet

İlaç Bilgileri
Atorvastatin Kalsiyum
C10AA05
90,05 TL
8698778090068
Beyaz Reçete
X  

3.AVITOREL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • AVİTOREL’in yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10

mg’dır.

  • Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. AVİTOREL’in yetişkinlerde en yüksek dozu günde bir kez 80 mg, çocuklarda günde bir kez 20 mg’dır.
  • AVİTOREL tedavisine başlamadan önce stardart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet AVİTOREL tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.
  • AVİTOREL’ i doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama yolu ve metodu

  • AVİTOREL tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.
  • Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.
  • Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 20 mg’dır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında AVİTOREL’in emniyeti, etkinliği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiç bir farklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

AVİTOREL aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. AVİTOREL ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer AVİTOREL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVITOREL kullanırsanız

AVİTOREL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AVITOREL'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozunuzu almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanı gelmeden önce hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Yan Etki Bildir