AS-ATENS 100 MG 28 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Atenolol
C07AB03
18,38 TL
8698792011162
Beyaz Reçete
D  

AS-ATENS 100 MG 28 FILM TABLET, Aç veya tok karnaAS-ATENS gıda ile birlikte veya gıda olmadan kullanılabilir. kullanması önerilen, etken madde olarak Atenolol içeren bir ilaçtır. AS-ATENS 100 MG 28 FILM TABLET Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından üretilmekte olup 8698792011162 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. AS-ATENS 100 MG 28 FILM TABLET güncel satış fiyatı 18.38 TL'dir. Gebelik kategorisi D 'dir.

Endikasyonları

1. Hipertansiyonun kontrolü

2. Anjina pektoris tedavisi

3. Semptomatik, stabil kronik kalp yetmezliği tedavisi

4. Kardiyak aritmilerin kontrolü

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Tedaviye en düşük doz ile başlanmalı ve doz gereksinimi hastaya göre ayarlanmalıdır.
Erişkinler

Hipertansiyon: Günde tek tablet kullanılır. Hastaların çoğu, günde tek doz olarak verilen
50-100
mg.’lık doza cevap vermektedir. Bununla birlikte bazı hastalar günde tek doz olarak verilen
50
mg’lık doza da yanıt verirler. İlacın tam etkisi tedavi başlatıldıktan sonra
1-2
hafta içinde ortaya çıkar. AS-ATENS diğer antihipertansif ajanlarla kombine kullanıldığında, kan basıncında daha fazla bir düşme elde edilebilir. Örneğin AS-ATENS’in bir diüretik ile birlikte kullanılması yüksek etkinlikte ve elverişli bir tedavi sağlar.

Anjina Pektoris: Anjina pektoris hastalarının çoğu günde tek doz
100 mg’a
veya günde
50 mg’lık
iki doza cevap vermektedir. Dozun arttırılması ile ek yarar sağlanmaz.

Semptomatik Stabil Kronik Kalp Yetmezliği: Dozaj kişiye göre ayarlanmalı ve dozun artırılması sırasında bir hekim tarafından yakından izlenmelidir. Dijital, diüretik ve ACE inhibitörleri kullanan hastalarda atenolol tedavisine başlamadan önce bu ilaçların dozları stabilize edilmelidir. Tedavi başlangıcında önerilen doz, 2 hafta boyunca günde bir kez

12.5 mg’dır. Bu doz tolere ediliyorsa, doz en az iki haftalık aralıklarla artırılmalıdır. Doz, hastanın tolere edebildiği en yüksek düzeye kadar arttırılmalıdır.

Kardiyak Aritmiler: Kontrol altına alınmış aritmide uygun idame dozu günde tek doz olarak verilen 50-100 mg’dır.

Miyokard İnfarktüsü: Miyokard infarktüsünün uzun dönemli profilaksisinde günde 100 mg oral doz önerilmektedir.

Uygulama şekli:

Oral uygulama.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği:

AS-ATENS böbrek yoluyla atıldığından, ciddi renal fonksiyon bozukluğu vakalarında dozaj ayarlanmalıdır. Kreatinin klirensi 35 ml/dak/1.73 m2,den yüksek olan hastalarda, vücutta önemli bir AS-ATENS birikimi olmaz (Normal değerler 100 - 150 ml/dak/1.73 m ). Kreatinin klirensi 15-35 ml/dak/1.73 m (300 - 600 mcmol/litre serum kreatinine eşdeğer) olan hastalarda günlük oral doz 50 mg olmalıdır.

Kreatinin klirensi < 15 ml/dak/1.73 m2 (< 600 mcmol/lt serum kreatinine eşdeğer) olan hastalarda günlük oral doz 25 mg veya 50 mg olmalıdır.

Hemodiyaliz uygulanan hastalara her diyalizden sonra oral olarak 50 mg. verilmelidir. Ancak, kan basıncında belirgin düşmeler olabileceğinden tedavi hastanede sürdürülmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

AS-ATENS ile ilgili pediyatrik bir deneyim yoktur, bu nedenle çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Doz, özellikle renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda azaltılabilir.


Yan Etki Bildir