ZILCEF 500 MG 10 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Sefprozil
J01DC10
37,54 TL
8699680090498
Beyaz Reçete
B  

ZILCEF 500 MG 10 FILM TABLET, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Sefprozil içeren bir ilaçtır. ZILCEF 500 MG 10 FILM TABLET İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699680090498 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ZILCEF 500 MG 10 FILM TABLET güncel satış fiyatı 37.54 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

ZİLCEF duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Yetişkinler

  • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Farenjit, tonsillit, sinüzit
  • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Bronşit, pnömoni
  • Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (Not: Apselerde cerrahi drenaj gerekir)
  • Akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları

Çocuklar

  • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Farenjit, tonsillit, otitis media ve sinüzit
  • Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

12 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde:

ZİLCEF duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda şu dozlarda kullanılır:

Üst solunum yolu enfeksiyonları : Günde 1 defa 500 mg
Sinüzit : 12 saatte bir 250 - 500 mg
Alt solunum yolu enfeksiyonları : 12 saatte bir 500 mg
Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları : Günde 1 defa 500 mg
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : 12 saatte bir 250 mg veya günde 1 defa 500 mg

Çocuklarda:

Çocuklarda kullanım için gerekli dozlar aşağıda verilmiştir. Bu dozların uygulanabilmesi için ZİLCEF 250 mg/5mL Oral Süspansiyon mevcuttur.

Otitis media : 12 saatte bir 15 mg/kg
Üst solunum yolu enfeksiyonları, Farenjit veya Tonsilit : Günde 1 defa 20 mg/kg veya 12 saatte bir 7,5 mg/kg
Sinüzit : 12 saatte bir 7,5 mg/kg-15 mg/kg
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : Günde bir defa 20 mg/kg

En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde, ZİLCEF 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

ZİLCEF'in emilimi yiyeceklerle önemli oranda etkilenmediğinden yemeklerle birlikte veya öğünlerin arasında alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sefprozil böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanabilir. Kreatinin klerensi > 30 ml/dak. olan hastalarda doz ayarı gerekmez. Kreatinin klerensi ≤ 30 ml/dak. olan hastalarda, verilen ilk standart dozdan sonraki dozlar bu dozun %50'si oranında ve normal doz aralarıyla uygulanır. Sefprozil hemodiyaliz ile kısmen uzaklaştırılacağından, ZİLCEF hemodiyaliz bittikten sonra uygulanmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir.

Pediatrik popülasyon:

Sefprozil klinik çalışmalarda en az 6 aylık hastalara uygulanmıştır.

Geriatrik popülasyon:

65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir (Bkz. bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler).

ZILCEF 500 MG 10 FILM TABLET

Yan Etki Bildir