VALCOR PLUS 320/25 MG 28 FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
C09DA03
34,83 TL
8699680090603
Beyaz Reçete
D  

VALCOR PLUS 320/25 MG 28 TABLET, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Valsartan + Hidroklorotiyazid içeren bir ilaçtır. VALCOR PLUS 320/25 MG 28 TABLET İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699680090603 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. VALCOR PLUS 320/25 MG 28 FILM KAPLI TABLET güncel satış fiyatı 34.83 TL'dir. Gebelik kategorisi D 'dir.

Endikasyonları

  • Hipertansiyon tedavisi
  • VALCOR PLUS, kan basıncı monoterapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalardaki hipertansiyonun tedavisinde endikedir. Bu sabit doz kombinasyonu, ikinci basamak tedavisi olarak kullanılmalıdır.

Pozoloji:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde önerilen VALCOR PLUS dozu, günde 1 film kaplı tablettir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Klinik olarak uygun olduğunda 80 mg valsartan / 12,5 mg hidroklorotiyazid veya 160 mg valsartan / 12,5 mg hidroklorotiyazid ya da 320 mg valsartan / 12,5 mg hidroklorotiyazid kullanılabilir. Gerektiğinde 160 mg valsartan / 25 mg hidroklorotiyazid veya 320 mg valsartan / 25 mg hidroklorotiyazid kullanılabilir. Maksimal antihipertansif etki, 2-4 hafta içerisinde görülür.

Uygulama şekli:

VALCOR PLUS besinlerle birlikte ya da tek başına su ile birlikte alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: 

Böbrek yetmezliği:

Hafif-orta şiddetteki böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi ≥30 ml/dakika) dozaj ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Hidroklorotiyazid bileşeni nedeniyle VALCOR PLUS anürisi olan hastalarda kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3.) ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFR < 30 ml/dk) dikkatle kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4.). Tiyazid diüretikleri, şiddetli böbrek yetmezliğinde (GFR<30 ml/dk) monoterapi olarak etkili değildirler ancak bir kıvrım diüretiği ile birlikte dikkatle kullanıldığında GFR<30 ml/dk olan hastalarda bile yararlı olabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Kolestazın eşlik etmediği hafif-orta şiddette karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz, 80 mg'ı aşmamalıdır. Valsartan bileşeni nedeniyle şiddetli karaciğer yetmezliği ya da safra sirozu ve kolestazı bulunan hastalarda VALCOR PLUS kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3, 4.4. ve 5.2).

Pediatrik popülasyon:

VALCOR PLUS'ın güvenlilik ve etkililik verilerinin olmaması sebebiyle 18 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Geriatrik popülasyon:

65 yaş veya üzerindeki hastalarda, valsartanın etkililiği ve güvenliliğinde bir fark gözlenmemiştir. Ancak bu popülasyonda, tedavide daha fazla hassasiyet gösterilmesi göz ardı edilmemelidir.

VALCOR PLUS 320/25 MG 28 FILM KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir