TURKTIPSAN VITAMIN C 500 MG/5 ML IM/IV/SC ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL)

İlaç Bilgileri
Vitamin C
A11GA01
8,68 TL
8697637750099
Beyaz Reçete
C  

TURKTIPSAN VITAMIN C 500 MG/5 ML IM/IV/SC ENJEKSIYON VE INFUZYON  5 AMPUL, etken madde olarak Vitamin C içeren bir ilaçtır. TURKTIPSAN VITAMIN C 500 MG/5 ML IM/IV/SC ENJEKSIYON VE INFUZYON 5 AMPUL Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş tarafından üretilmekte olup 8697637750099 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. TURKTIPSAN VITAMIN C 500 MG/5 ML IM/IV/SC ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL) güncel satış fiyatı 8.68 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

TURKTIPSAN VİTAMİN C, C Vitamininin akut eksikliğinde veya oral kullanımının kontrendike olduğu durumlarda (örneğin; yara iyileşmesi, yanıklar, enfeksiyonlar, travma, tirotoksikoz ve operasyon sonrasında) kullanılır. Ayrıca idiyopatik methemoglobinemi tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerde askorbik asit eksikliğinde günde 1 ya da 2 kez 100-250 mg olarak önerilmektedir. Şiddetli durumlarda 1-2 grama kadar dozlar uygulanabilir.

İdiyopatik methemoglobinemide, bölünmüş halde günlük 300-600 mg dozlar tavsiye edilmektedir.

Uygulama şekli:

TURKTIPSAN VİTAMİN C, intramüsküler, subkütan ya da intravenöz yoldan verilebilir. İntramüsküler yoldan uygulama tercih edilir. İntravenöz yoldan uygulama yapılırken yavaş infüzyonla uygulanmalıdır; çünkü hızlı intravenöz enjeksiyon geçici olarak sersemliğe neden olabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Kronik hemodiyalize giren hastalara önerilen doz 100-200 mg/gün’dür. Böbrek fonksiyonları bozulmuş veya böbrek taşı öyküsü olan hastalara TURKTIPSAN VİTAMİN C verilirken dikkatli olunmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Tedavi amaçlı uygulamalarda klinik belirtiler devam ettiği sürece doz günde 100-300 mg (1-3 mL)’dır. Koruyucu tedavi için günlük doz 30 mg’dır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılar işin özel doz tavsiyesi bulunmamaktadır.

TURKTIPSAN VITAMIN C 500 MG/5 ML IM/IV/SC ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL)

Yan Etki Bildir