RAZOGEN 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
Rabeprazol
A02BC04
34,83 TL
8699293043799
Beyaz Reçete
B  

RAZOGEN 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET, Aç karnaGünde tek doz tedavi gerektiren endikasyonlar için RAZOGEN tablet sabahları, herhangi bir şey yemeden önce alınmalıdır. kullanması önerilen, etken madde olarak Rabeprazol içeren bir ilaçtır. RAZOGEN 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş tarafından üretilmekte olup 8699293043799 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. RAZOGEN 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET güncel satış fiyatı 34.83 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

RAZOGEN tablet, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde endikedir:

  • Aktif duodenal ülser

  • Aktif benign mide ülseri

  • Semptomatik erozif ya da ülseratif gastro-özofajiyal reflü hastalığı (GÖRH)

  • Gastro-özofajiyal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi (GÖRH idame)

  • Orta derecede ile çok şiddetli gastro-özofajiyal reflü hastalığının semptomatik tedavisi (semptomatik GÖRH)

  • Zollinger-Ellison Sendromu

RAZOGEN tablet ayrıca, uygun antibakteriyel terapötik tedavi rejimleriyle kombinasyon halinde, peptik ülser hastalarında Helicobacter pylori eradikasyonu için de endikedir (Bkz. Bölüm 4.2).

Pozoloji, Uygulama sıklığı ve süresi

Erişkinler/yaşlılar:

Aktif Duodenal Ülser ve Aktif Benign Gastrik Ülser: Hem aktif duodenal ülser, hem de aktif benign gastrik ülserde önerilen oral doz, günde bir kez sabahları alınmak üzere 20 mg’dır.

Aktif duodenal ülseri olan hastaların çoğu, dört hafta içinde iyileşirler. Bununla birlikte az sayıda hastada iyileşmenin sağlanması için ikinci bir dört haftalık tedavi gerekebilir. Aktif benign gastrik ülseri olan hastaların çoğu altı haftada iyileşirler. Bununla birlikte, yine az sayıda hastada iyileşmenin sağlanması için ikinci bir altı haftalık tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

Erozif ya da Ülseratif Gastro-Özofajiyal Reflü Hastalığı (GÖRH): Bu hastalıkta önerilen oral doz, dört ile sekiz hafta boyunca günde bir kez 20 mg’dır.

Gastro-Özofajiyal Reflü Hastalığının Uzun Dönemli Tedavisi (GÖRH idame): Uzun dönemli tedavide, hastanın yanıtına göre günde bir adet 10 mg veya 20 mg idame dozu kullanılabilir.

Orta Derecede ile Çok Şiddetli Gastro-Özofajiyal Reflü Hastalığının Semptomatik Tedavisi (semptomatik GÖRH): Özofajiti olmayan hastalarda günde bir defa 10 mg. Eğer dört hafta sonunda semptom kontrolü sağlanamazsa, hastanın yeniden muayenesi ve değerlendirilmesi gerekir. Semptomlar giderildikten sonraki dönemde, ihtiyaç hissedildiğinde günde tek doz 10 mg kullanılarak semptom kontrolü sağlanabilir.

Zollinger-Ellison Sendromu: Erişkinler için önerilen başlangıç dozu, günde bir kez 60 mg’dır. Doz, hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre 120 mg/gün’e kadar arttırılabilir. 100 mg/gün’e kadar dozlar, günlük tek doz şeklinde verilebilir. 120 mg/gün’lük dozlar, günde iki kez 60 mg şeklinde, bölünmüş dozlar olarak uygulanabilir. Tedaviye, klinik açıdan endike olduğu sürece devam edilmelidir.

H. Pylori Eradikasyonu: H. pylori enfeksiyonu olan hastalarda eradikasyon tedavisi uygulanmalıdır. Aşağıdaki kombinasyonun yedi gün süreyle kullanılması tavsiye edilmektedir:

Günde iki kez RAZOGEN 20 mg + günde iki kez 500 mg klaritromisin ve günde iki kez 1 g amoksilin.

Uygulama şekli

Günde tek doz tedavi gerektiren endikasyonlar için RAZOGEN tablet sabahları, herhangi bir şey yemeden önce alınmalıdır. Ne gün içindeki alınma zamanının, ne de besinlerin rabeprazol sodyum aktivitesi üzerinde herhangi bir etkisinin varlığı gösterilmemiş olmakla birlikte, bu rejim tedaviye uyumu kolaylaştıracaktır.

Hastalar, RAZOGEN tabletlerin çiğnenmeden ya da kırılmadan bir bütün halinde yutulması gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda RAZOGEN kullanımı için Bkz. Bölüm 4.4.

Pediyatrik popülasyon:

Bu yaş grubunda kullanımına ilişkin deneyim bulunmadığı için, RAZOGEN’in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

RAZOGEN 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir