PODORA 200 MG FİLM KAPLI TABLET (20 ADET)

İlaç Bilgileri
Sefpodoksim Proksetil
J01DD13
135,43 TL
8699293096061
Beyaz Reçete
B  

PODORA 200 MG FİLM KAPLI TABLET (20 ADET), etken madde olarak Sefpodoksim Proksetil içeren bir ilaçtır. PODORA 200 MG FİLM KAPLI TABLET (20 ADET) Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş tarafından üretilmekte olup 8699293096061 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. PODORA 200 MG FİLM KAPLI TABLET (20 ADET) güncel satış fiyatı 135.43 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

PODORA, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir:

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

- Kronik bronşit,

- Toplumda kazanılmış pnömoni,

- Zatürre,

- Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi.

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

- Farenjit,

- Bademcik iltihaplanması,

- Akut orta kulak iltihabı,

- Akut maksillar sinüzit.

Seksüel yolla bulaşan hastalıklar:

- Akut komplike olmayan üreter ve servikal gonore.

Ano-rektal enfeksiyonlar:

- Kadınlarda görülen akut komplike olmayan ano-rektal enfeksiyonlar.

Üriner enfeksiyonlar:

- Sistit.

Cilt ve cilt eklentileri enfeksiyonları

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen dozlar, tedavi süresi ve uygulanabilen hasta popülasyonu aşağıda gösterilmiştir:

Yetişkinler (13 yaş ve üstü):

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

Sinüzit tedavisinde doz günde iki kere 200 mg’dır.

Farenjit ve/veya Tonsillit tedavisinde doz günde iki defa 100 mg’dır.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

Sefpodoksime duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı bakteriyel pnömoni, toplumdan kazanılmış pnömoni, akut bronşit, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak doz günde iki kere 100–200 mg’dır.

Üst ve alt idrar yolu enfeksiyonları:

Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonlarında doz günde iki kere 100 mg alınmalıdır. Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonlarında doz günde iki kere 200 mg alınmalıdır.

Komplike olmayan Gonore (Kadın ve Erkek) ve rektal Gonokokkal enfeksiyonlar (Kadın): Günde tek doz 200 mg alınmalıdır.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Günde iki kere 200 mg alınmalıdır.

Uygulama şekli:

PODORA, sadece ağız yoluyla bir miktar su ile yutularak kullanılır. Endikasyona göre günde bir veya iki kez, yemekle birlikte veya ayrı verilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Kreatin klirensi 40 ml/dk ve üstü olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Kreatin klirensi bu değerin altında olanlarla yapılan farmakokinetik çalışmalarda plazma eliminasyon yarı ömrü ve maksimum plazma konsantrasyonunun arttığı gösterilmiştir ve bu yüzden doz ayarlaması yapılmalıdır.

Kreatin klirensi 39–10 ml/dk olanlarda birim doz1 her 24 saatte tek doz olarak verilmelidir (normal dozun yarısı).

Kreatin klirensi 10 ml/dk’dan düşük olanlarda birim doz1 her 48 saatte tek doz olarak verilmelidir (normal dozun dörtte biri).

Hemodiyaliz hastalarında birim doz1 her diyaliz seansından sonra verilmelidir.

1: Birim doz enfeksiyon tipine bağlı olarak 100 veya 200 mg’dır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Yeni doğan 5 aylık bebeklerde güvenilirliği ve yararlılığı belirtilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlılarda doz ayarı yapılmasına gerek yoktur.

PODORA 200 MG FİLM KAPLI TABLET (20 ADET)

Yan Etki Bildir