MONDES 5/10 mg 30 film kaplı tablet

İlaç Bilgileri
R03DC53
168,54 TL
8680760091856
Beyaz Reçete
C  

MONDES 5/10 mg 30 film kaplı tablet, etken madde olarak Desloratadin + Montelukast Sodyum içeren bir ilaçtır. MONDES 5/10 mg 30 film kaplı tablet Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8680760091856 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. MONDES 5/10 mg 30 film kaplı tablet güncel satış fiyatı 168.54 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg desloratadin ve 10 mg montelukast).

Uyum için ayrı tabletler halinde desloratadin ve montelukast alan hastalar aynı bileşen dozlarını içeren MONDES'e geçebilirler.

İntermittan alerjik rinit (semptomların haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) hastanın öyküsü değerlendirilerek, bu öykü doğrultusunda MONDES ile tedavi edilmelidir. Semptomlar geçtikten sonra tedaviye son verilebilir ve semptomlar yeniden ortaya çıktığında tedavi tekrar başlatılabilir.

Persistan alerjik rinitte (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması), hastalara, alerjen temas dönemleri boyunca sürekli tedavi önerilebilir. Alerjik rinit ve alerjik kökenli astım üzerinde MONDES'in terapötik etkisi bir gün içinde başlar. Hastalara, alerjik temasın yer aldığı dönemlerde de MONDES almaya devam etmeleri tavsiye edilmelidir.

Uygulama şekli:

MONDES, ağız yoluyla alınır. MONDES'in bir miktar su ile alınması önerilir. MONDES'in aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafiften ortaya değişen düzeylerde karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik verilere dayanarak desloratadin başlangıç dozu gün aşırı 5 mg tablet tavsiye edilmektedir.

Ciddi böbrek yetersizliği olgularında doz ayarlanarak dikkatle kullanılmalıdır.

Grup

Kreatin Klerensi (ml/dakika)

Dozaj ve sıklığı

Hafif

50-79

Gün aşırı 5 mg desloratadin

Orta

30-49

Gün aşırı 5 mg desloratadin

Ciddi

<30

Hekim tarafından doz ayarlanılarak dikkatle kullanılmalıdır.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda klinik veri bulunmamaktadır. (Child-Pugh skoru >9).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkinlikle ilgili verilerin olmaması nedeniyle MONDES'in 15 yaşın altındaki hastalarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

MONDES bileşenlerinden desloratadinin geriyatrik popülasyonda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle geriyatrik popülasyonda kullanımı önerilmemektedir.

Diğer astım tedavileriyle birlikte MONDES ile tedavi

MONDES hastanın var olan tedavisine eklenebilir.

Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması

Bronkodilatörlerle tedavi:

Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan alerjik kökenli astım hastalarının tedavi rejimine MONDES eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.

İnhale kortikosteroidler:

İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen alerjik kökenli astım hastalarında MONDES tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen MONDES tedavisine başlanmamalıdır.

MONDES 5/10 mg 30 film kaplı tablet

Yan Etki Bildir