MEDOTILIN 1000 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL

İlaç Bilgileri
N07AX02
399,00 TL
8680199750836
Beyaz Reçete
C  

MEDOTILIN 1000 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK 5 AMPUL, etken madde olarak Kolin Alfoskerat Hidrat içeren bir ilaçtır. MEDOTILIN 1000 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK 5 AMPUL World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti tarafından üretilmekte olup 8680199750836 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. MEDOTILIN 1000 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL güncel satış fiyatı 399.00 TL'dir. Gebelik kategorisi 'dir.

Endikasyonları

Beyin sapının ağırlıklı olarak etkilendiği travmatik beyin hasarlarının akut dönemindeki bilinç bozukluklarında,

- İskemik inmenin akut ve iyileşme dönemleri ile hemorajik inmenin iyileşme dönemlerinde,

- Beynin dejeneratif ve vasküler hastalıklarındaki kognitif bozukluklarda,

- Multiinfarkt demanslarda esas tedavilere yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

MEDOTİLİN, intramüsküler ve intravenöz olarak kullanılır.

Akut koşullarda: İntramüsküler olarak günlük doz miktarı 1g (1 ampul).

İntravenöz uygulamada, 1 ampul içeriği (4 ml) 50 ml serum fizyolojik içinde infüzyon hızı dakikada 60-80 damla olacak şekildedir. Ortalama tedavi süresi 10 gündür ancak ihtiyaç duyulduğunda iyileşme görülene kadar tedaviye devam edilebilir.

Uygulama şekli:

MEDOTİLİN intravenöz ya da intramüsküler olarak uygulanabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: MEDOTİLİN’in böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ve uygulanmasına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: MEDOTİLİN’in çocuklarda kullanımına ve uygulanmasına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik hastalarda, yetişkinler için önerilen dozlar kullanılır.

MEDOTILIN 1000 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL

Yan Etki Bildir