MAJEZIK 200 mg SR mikropellet 16 kapsül

İlaç Bilgileri
Flurbiprofen
M01AE09
64,30 TL
8699536170053
Beyaz Reçete
C-C-D  

MAJEZIK 200 mg SR mikropellet 16 kapsül, Tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Flurbiprofen içeren bir ilaçtır. MAJEZIK 200 mg SR mikropellet 16 kapsül Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699536170053 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. MAJEZIK 200 mg SR mikropellet 16 kapsül güncel satış fiyatı 64.30 TL'dir. Gebelik kategorisi C-C-D 'dir.

Endikasyonları

Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut

kas iskelet sistemi ağrıları, akut gut artriti ve dismenore tedavisinde endikedir.

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde 1 adet yemekten sonra, akşamları alınır.

Yemeklerden hemen sonra, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaş üzeri hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer NSAİİ’lerde olduğu gibi yaşlı hastalarda ülser, kanama, flatulans ve karın ağrısı gibi gastrointestinal komplikasyonlar genç hastalara göre daha fazla görülmektedir.

Flurbiprofen yaşlılarda iyi tolere edilmesine rağmen, özellikle renal fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlılarda NSAİİ’ların elimine edilmesi normalden daha uzun sürebilir. Bu tür vakalarda MAJEZİK SR dikkatle kullanılmalıdır, gerektiğinde standart formül kullanılarak dozaj kişiye özel olarak ayarlanmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğine işaret eden belirti ve/veya semptomlar gösteren veya karaciğer test değerleri anormal olan bir hasta, MAJEZİK SR tedavisi sırasında daha şiddetli bir karaciğer reaksiyonun gelişmesine karşı değerlendirilmelidir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri- Hepatik etkiler). İleri derecede karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır (bkz. Kontrendikasyonlar).

brek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonlarında önemli derecede azalma olan hastalarda, flurbiprofen metabolitlerinin birikmesini önlemek için doz azaltımı gerekebilir. Bu gibi hastalar yakından izlenmelidir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri- Renal etkiler). İleri derecede böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır (bkz. Kontrendikasyonlar)

MAJEZIK 200 mg SR mikropellet 16 kapsül

Yan Etki Bildir