KATARIN FORT 20 film tablet

İlaç Bilgileri
R05X
45,46 TL
8699578092214
Beyaz Reçete
C  

KATARIN FORT 20 film tablet, Tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Klorfeniramin Maleat + Oksolamin Sitrat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl içeren bir ilaçtır. KATARIN FORT 20 film tablet Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8699578092214 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile Verilen Kontrole Tabi ile satışı yapılmaktadır. KATARIN FORT 20 film tablet güncel satış fiyatı 45.46 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

KATARİN FORTE; üst solunum yolları akut enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

Analjezik, antipiretik, antihistaminik, antitüssif ve dekonjestan etkiye sahip kombinasyon preparatıdır.

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:                                                      

12 yaşın üzerindeki çocuklar veyetişkinlerde: 6 ya da 8 saat ara ile 1 tane alınmak üzere günde ortalama 3 ya da 4 tablettir.

Günlük maksimum doz 4 tablettir.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Uygulama şekli:

KATARİN FORTE, bol su ile ağızdan alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliklerinde ise kullanılmamalıdır (Bkz: Kontrendikasyonlar).

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altındaki pediyatrik hastalarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda KATARİN pediatrik şurup tercih edilmelidir.

Geriyatrik popülasyon: 

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlam sıklığı uygun bir şekilde azaltılmalıdır (Bkz. Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler).

KATARIN FORT 20 film tablet

Yan Etki Bildir