INBROXA 300 IMCG inhilasyon tozu sert 30 kapsül

İlaç Bilgileri
Indakaterol Maleat
R03AC18
375,31 TL
8699525558978
Beyaz Reçete
C  

INBROXA 300 IMCG inhilasyon tozu. sert kapsül (30 kapsül), etken madde olarak Indakaterol Maleat içeren bir ilaçtır. INBROXA 300 IMCG inhilasyon tozu. sert kapsül (30 kapsül) Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699525558978 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. INBROXA 300 IMCG inhilasyon tozu. sert kapsül (30 kapsül) güncel satış fiyatı 375.31 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

INBROXA, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan yetişkin hastalardaki hava yolu obstrüksiyonunun idame (sürekli) bronkodilatör tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen doz, INBROXA inhalasyon cihazı kullanılarak bir adet 150 mikrogramlık kapsül içeriğinin günde bir kere inhalasyonudur. Doz, sadece tıbbi tavsiye üzerine artırılmalıdır.

Günde bir kez, 1 adet 300 mikrogram INBROXA’nın inhalasyon cihazı ile inhalasyonunun, özellikle şiddetli KOAH’ı olan hastalarda nefes darlığı açısından ilave klinik yarar sağladığı gösterilmiştir. Maksimum doz günde 300 mikrogramdır.

INBROXA inhalasyon cihazı her gün aynı zamanda kullanılmalıdır.

Eğer hasta dozunu almayı unutursa ertesi gün her zamanki saatinde almalıdır.

Uygulama şekli:

Sadece inhalasyon kullanımı içindir. INBROXA kapsülleri yutulmamalıdır.

INBROXA kapsüller sadece kullanılmadan hemen önce blisterden çıkartılmalıdır.

Kapsüller sadece INBROXA inhalasyon cihazı kullanılarak uygulanmalıdır. 

Her yeni reçete ile birlikte verilen INBROXA inhaler cihazı kullanılmalıdır.

Hastalara cihazın doğru şekilde nasıl uygulanacağı konusunda talimat verilmelidir.

Solunumda iyileşme görmeyen hastalara, ilacı solumak yerine yutup yutmadıkları sorulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda indakaterol kullanımı ile ilgili veri mevcut değildir.

Pediyatrik popülasyon: 

Pediyatrik popülasyonlarda (18 yaşın altında) INBROXA ile ilgili bir kullanım yoktur.

Geriyatrik popülasyon: 

Maksimum plazma konsantrasyonu ve genel sistemik maruziyet yaşla birlikte artmaktadır; ancak yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.


Yan Etki Bildir