HEPAZEC 200 MG FILM TABLET (12 TABLET)

İlaç Bilgileri
A07AA11
28,14 TL
8699680091280
Beyaz Reçete
C  

HEPAZEC 200 MG FILM TABLET (12 TABLET), Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Rifaksimin Alfa Polimorf içeren bir ilaçtır. HEPAZEC 200 MG FILM TABLET (12 TABLET) İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699680091280 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. HEPAZEC 200 MG FILM TABLET (12 TABLET) güncel satış fiyatı 28.14 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Akut gastrointestinal enfeksiyon, seyahat edenlerin diyaresi,

Kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakterilerin neden olduğu gastrointestinal hastalıkların tedavisi,

Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi,

Hiperamonemi tedavisinde ko-adjuvant olarak

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:

Doktorun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 7 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir.

Tekrarlayan tedavi serilerinin gerekli olduğu vakalarda her bir tedavi serisi 20-40 günlük ilaçsız dönemlerle ayrılmalıdır.

  Aralıklı tedavinin toplam süresi, hastaların klinik cevabına göre belirlenmelidir.

Önerilen doz

Akut gastrointestinal enfeksiyon, seyahat edenlerin diyare tedavisi:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, 1 tablet (800 mg rifaksimin)

Kronik bağırsak inflamasyonu:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, 1 tablet (800 mg rifaksimin)

Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: 12 saatte bir, 2 tablet (800 mg rifaksimin)

Hiperamoneminin ko-adjuvan tedavisi:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: 8 saatte bir 2 tablet (1200 mg rifaksimin)

Uygulama şekli:

Ağızdan kullanım içindir. HEPAZEC yiyeceklerle veya aç karnına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda rifaksimin uygulamasına dair klinik veri bulunmamaktadır.

Rifaksiminin sınırlı sistemik absorbsiyonundan dolayı karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

İlacın etkililiği ve güvenliliği 12 yaşın altındaki çocuklarda kanıtlanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanımıyla ilgili deneyim sınırlıdır. Ancak tavsiye edilen dozlarda ilacın tolere edilebilirliğinin yüksek olduğu saptanmıştır.

HEPAZEC 200 MG FILM TABLET (12 TABLET)

Yan Etki Bildir