GLIFOR SR 500 UZATILMIS SALIMLI 112 TABLET

İlaç Bilgileri
Metformin Hcl
A10BA02
55,52 TL
8699569091530
Beyaz Reçete
B  

GLIFOR SR 500 UZATILMIS SALIMLI 112 TABLET, Yemeklerle birlikte kullanması önerilen, etken madde olarak Metformin Hcl içeren bir ilaçtır. GLIFOR SR 500 UZATILMIS SALIMLI 112 TABLET Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699569091530 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. GLIFOR SR 500 UZATILMIS SALIMLI 112 TABLET güncel satış fiyatı 55.52 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Monoterapi ve diğer oral antidiyabetik ajanlar ile birlikte kullanımı

• Olağan başlangıç dozu günde 1 defa alınan 1 adet GLİFOR SR 500 mg tablettir.

• 10-15 gün sonra kan glukoz düzeyleri temel alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır.

Dozun yavaş yavaş artırılması gastrointestinal tolerabiliteye olumlu katkıda bulunabilir. Tavsiye edilen maksimum doz günde 4 adet GLİFOR SR 500 mg tablettir.

• Doz, her 10-15 günde akşam yemekleriyle birlikte alınan 500 mg’lık artışlarla maksimum 2000 mg’a çıkartılabilir. Glisemik kontrol öğünlerle birlikte, günde 1 seferde 2000 mg’lık doz olarak alınan GLİFOR SR ile sağlanamazsa, günde 2 sefer 1000 mg’lık dozlar halinde GLİFOR SR alınarak sağlanabilir. Glisemik kontrol hala sağlanamazsa, hastalar günlük maksimum metformin dozu olan 3000 mg’lık standart metformin tablet tedavisine geçebilir.

• Metformin tablet tedavisi görmekte olan hastalarda, GLİFOR SR başlangıç tedavisi çabuk salınan metformin tablet günlük dozuna eşdeğer olmalıdır. Günlük 2000 mg’ın üzerinde metformin tedavisi gören hastalarda GLİFOR SR tablet tedavisine geçiş önerilmez.

• Başka bir oral antiyabetik ajan tedavisinden GLİFOR SR tablet tedavisine geçilmesi söz konusuysa; diğer ajan ile tedavi sonlandırılarak yukarıda belirtilen dozlarda GLİFOR SR tablet tedavisine geçilir.

İnsülin ile birlikte kullanımı:

Daha iyi kan glukoz kontrolü sağlamak için metformin ve insülin birlikte kullanılabilir. GLİFOR

SR 500 mg günde 2-3 kez standart başlama dozuyla verilirken, insülin dozu kan glukoz

ölçümleri temel alınarak ayarlanır.

Uygulama şekli:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

GLİFOR SR tablet, yemeklerle birlikte veya öğünler arasında, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:


Yan Etki Bildir