GLIFOR SR 1000 UZATILMIS SALIMLI 56 TABLET

İlaç Bilgileri
Metformin Hcl
A10BA02
55,52 TL
8699569091677
Beyaz Reçete
B  

GLIFOR SR 1000 UZATILMIS SALIMLI 56 TABLET, Yemeklerle birlikte kullanması önerilen, etken madde olarak Metformin Hcl içeren bir ilaçtır. GLIFOR SR 1000 UZATILMIS SALIMLI 56 TABLET Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699569091677 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. GLIFOR SR 1000 UZATILMIS SALIMLI 56 TABLET güncel satış fiyatı 55.52 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Monoterapi veya diğer oral antidiyabetik ajanlarla kombinasyon:

• Standart başlangıç dozu günde tek doz 500 mg GLİFOR SR’dır.

• 10-15 gün sonra, doz kan glukoz ölçümlerine göre ayarlanmalıdır. Dozun yavaş yavaş artırılması gastrointestinal tolerabiliteye olumlu katkıda bulunabilir. Önerilen maksimum günlük doz 500 mg’lık 4 tablet GLİFOR SR’dır.

• Doz artırımları, 10-15 günde bir 500 mg’lık artışlarla yapılmalı ve maksimum günlük doz akşam yemeğiyle beraber bir kez alınan 2000 mg olmalıdır.

Günde bir kez 2000 mg GLİFOR SR ile yeterli glisemik kontrol sağlanamazsa, günde iki kez 1000 mg GLİFOR SR uygulaması düşünülmelidir; her iki doz da yemekle birlikte verilmelidir. Eğer bu uygulamaya rağmen glisemik kontrol sağlanamazsa, standart metformin tabletler ile günde en fazla 3000 mg’a kadar çıkılabilir.

• Halen metformin tabletler ile tedavi edilmekte olan hastalarda, GLİFOR SR uzatılmış salımlı tablet başlangıç dozu, hemen salımlı metformin tabletlerin günlük dozuna eşdeğer olmalıdır. Günde 2000 mg’ın üzerindeki metformin dozları ile tedavi edilen hastalarda, GLİFOR SR uzatılmış salımlı tablete geçiş önerilmez.

• Başka bir oral antidiyabetik ajandan geçiş düşünülüyorsa: diğer ajanın kullanımı durdurulmalı ve yukarıda belirtilen dozlarda GLİFOR SR uzatılmış salımlı tablete geçilmelidir.

• GLİFOR SR uzatılmış salımlı tabletler için günlük maksimum doz, akşam yemeği ile birlikte verilmek üzere, günde en fazla 2000 mg’a kadar hemen salımlı veya uzatılmış salımlı metformin tablet dozuna eşit olmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:

Metformin böbrekler yoluyla atıldığı için, kreatinin klerensi (Cockcroft-Gault formülü kullanılarak ölçülebilir) ve/veya serum kreatinin düzeyleri tedavi başlatılmadan önce belirlenmelidir ve daha sonra düzenli olarak takip edilmelidir:

- Normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda en az yılda bir kez,

- Kreatinin klerensi düzeyleri normal sınırında olan hastalarda ve yaşlılarda en az yılda iki ila dört kez.

Yaşlı deneklerde azalan böbrek fonksiyonu sık rastlanan bir durumdur ve asemptomatiktir. Böbrek fonksiyonunun bozulabileceği durumlara özellikle dikkat edilmelidir; örneğin, antihipertansif tedaviye veya diüretik tedaviye başlarken ve bir NSAİİ ile tedaviye başlarken.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Mevcut veri eksikliğinden dolayı, GLİFOR SR çocuklarda kullanılmamalıdır.
Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarındaki potansiyel azalma nedeniyle, metformin dozajı böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonlarının düzenli kontrolü gereklidir (bkz. bölüm 4.4.). İnsülin ile kombinasyon:

Daha iyi bir kan glukoz kontrolü sağlamak için, metformin ve insülin kombine kullanılabilir. GLİFOR SR’ın normal başlangıç dozu günde bir kez alınan 500 mg’lık tek tablettir, insülin dozajı ise kan glukoz ölçümlerine göre ayarlanır.


Yan Etki Bildir