GLIFOR PLUS 30/500 MG 60 DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET

İlaç Bilgileri
A10BD02
20,73 TL
8699569030270
Beyaz Reçete
C  

GLIFOR PLUS 30/500 MG 60 DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET, etken madde olarak Gliklazid + Metformin Hcl içeren bir ilaçtır. GLIFOR PLUS 30/500 MG 60 DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699569030270 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. GLIFOR PLUS 30/500 MG 60 DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET güncel satış fiyatı 20.73 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

GLİFOR PLUS, insüline bağımlı olmayan (Tip II) diyabette, özellikle diyet ile kontrol altına alınamayan şişman diyabetiklerde kullanılır. GLİFOR PLUS tek başına ya da diğer oral antidiyabetik ajanlarla veya insülin ile beraber kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

GLİFOR PLUS’ın olağan başlangıç dozu günde bir tablettir.

Standart doz günde 2 kez alman 2 tablettir.

Metformin için önerilen günlük maksimum doz 3000 mg, gliklazid için 120 mg’dır. Uygulama şekli:

Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerle birlikte veya öğünler arasında, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: İyi beslenmemiş, genel durumlarında belirgin bir sapma veya düzensiz kalori alımı olan ve renal yetersizliği olan hastalarda tedaviye en düşük doz ile başlanmalı ve dozaj artırımı hipoglisemik reaksiyonların önlenmesi açısından son derece titiz bir şekilde kurallara uygun olarak yapılmalıdır (bkz. bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Kreatinin klerensinde azalmaya paralel olarak metforminin plazma ve kandaki yanlanma ömrü uzar ve renal klerensi azalır. Böbrek fonksiyon bozukluklarında serum kreatinin düzeyi erkeklerde 1.5 mg/dL veya kadınlarda 1.4 mg/dL üzerindeyse kullanılmamalıdır.

Karaciğer hastalığı laktik asidoz için bir risk faktörü oluşturduğundan, GLİFOR PLUS karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon: GLİFOR PLUS’ın çocuklarda etkililik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon: Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarının azalma potansiyeli nedeniyle GLİFOR PLUS yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Doz seçiminde dikkatli olunmalı ve böbrek fonksiyonu düzenli olarak takip edilmelidir.


Yan Etki Bildir