FURADERM % 0,2 56 GR POMAD

İlaç Bilgileri
Nitrofurazon
D08AF01
14,55 TL
8699622380212
Beyaz Reçete
C  

FURADERM % 0,2 56 GR POMAD, etken madde olarak Nitrofurazon içeren bir ilaçtır. FURADERM % 0,2 56 GR POMAD Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699622380212 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. FURADERM % 0,2 56 GR POMAD güncel satış fiyatı 14.55 TL'dir. Gebelik kategorisi 'dir.

Endikasyonları

FURADERM, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu piyoderma, dermatoz gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser enfeksiyonlarında endikedir. FURADERM, ayrıca donörlerde deri greftleri alanları ve otitis eksterna gibi diğer durumların tedavisinde kullanılır.

  • Pozoloji ve uygulama şekli

FURADERM, uygulama ya da pansuman şekline göre, günlük olarak veya birkaç günde bir topikal olarak, iyileşme sağlanıncaya dek uygulanır. Tedaviye 7-10 gün devam edilmesi önerilir.

Uygulama şekli:

Lezyonların üzerine doğrudan doğruya bir gazlı bez veya spatül ile uygulanır. Geniş yanık alanlarına steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanır. Postoperatif vakalarda FURADERM’in üzerine vazelinli gazlı bez konması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde pansumanın 5-7 gün açılmadan bırakılması mümkün olur. Pansuman çıkarılırken gazlı bezin serum fizyolojikle ıslatılması, çıkarılmasını kolaylaştırır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği durumlarında kullanımda dikkat gerektirir. FURADERM’in bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunu arttırabilir (Bkz. Bölüm 4.4) ve metabolik asidoz gelişimine neden olabilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda kullanımının güvenlilik ve etkinliği saptanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

FURADERM % 0,2 56 GR POMAD

Yan Etki Bildir