FLUBIMAK 100 MG 15 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Flurbiprofen
M01AE09
33,76 TL
8680265090101
Beyaz Reçete
C-C-D  

FLUBIMAK 100 MG 15 FILM TABLET, Tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Flurbiprofen içeren bir ilaçtır. FLUBIMAK 100 MG 15 FILM TABLET Akar Farma tarafından üretilmekte olup 8680265090101 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. FLUBIMAK 100 MG 15 FILM TABLET güncel satış fiyatı 33.76 TL'dir. Gebelik kategorisi C-C-D 'dir.

Endikasyonları

Romatoid artrit,

• Osteoartrit,

• Ankilozan spondilit,

Bursit,

• Tendinit,

• Yumuşak doku yaralanmaları ve Dismenorede

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Erişkinlerde önerilen günlük uygulama bölünmüş dozlar halinde 150 mg - 200 mg’dır.

Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg’a çıkarılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Romatoid artrit veya osteoartrit bulgu ve semptomlarının giderilmesi için flıırbiprofenin tavsiye edilen dozu, giinde iki veya Uç defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 - 300 mg’dır.

Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 100 mg uygulanır. Günlük maksimum doz 300 mg’dır.

Çoklu doz uygulamalarında tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg’dır.

Uygulama şekli:

FLUBİMAK bir miktar sıı ile yemeklerden sonra oral olarak alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği

Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ile uzun süreli tedavi renal papiller nekroz ve diğer böbrek hasarlarına yol açmıştır. Böbrek fonksiyon bozukluğu, kalp yetmezliği olan hastalar, diüretik ve ADE inhibitörü kullanan hastalar bu yönden daha büyük risk altındadır. Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda flurbiprofen kullanımı önerilmez.

Karaciğer yetmezliği

Flurbiprofen % 90’ı aşan bir oranda karaciğerde metabolize olarak emilir. Bu nedenle karaciğer yetersizliği olan hastalarda, karaciğer fonksiyonlan normal olan hastalara göre doz azaltılarak kullanılmalıdır. Flurbiprofen’in plazma proteinlerine bağlanışı, karaciğer hastalığı olan ve serum albıımin konsantrasyonları 3.1 g/dL’nin altında olan hastalarda azalabilir.

Pediyatrik popülasyon:

Flurbiprofenin 12 yaş altındaki çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği incelenmemiştir. Bu yüzden FLUBİMAK 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik Popülasyon


Yan Etki Bildir