FLAGYL 125 mg/5 ml oral süspansiyon { Sanofi Aventis }

İlaç Bilgileri
Metronidazol
P01AB01
13,27 TL
8699809706644
Beyaz Reçete
B  

FLAGYL 125 mg/5 ml oral süspansiyon, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Metronidazol içeren bir ilaçtır. FLAGYL 125 mg/5 ml oral süspansiyon Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti tarafından üretilmekte olup 8699809706644 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. FLAGYL 125 mg/5 ml oral süspansiyon güncel satış fiyatı 13.27 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

Duyarlı olduğu belirtilmiş mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyonlarda endikedir:

- Amebiasis

- Genitoüriner trichomoniasis

- Non-spesifik vajinit

- Giardiasis

- Duyarlı anaerobik organizmalarla oluşan medikal-cerrahi enfeksiyonların tedavisi

- Duyarlı anaerobik mikroorganizmalarla temas riski yüksek ameliyatlar sırasında oluşabilecek kolorektal enfeksiyonların önlenmesi

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

Amebiasis:

Yetişkinler: günde 1.50 g, 3 doza bölünerek kullanılır.

Çocuklar: 30-40 mg/kg/gün, üç doza bölünerek kullanılır. Günde 2400 mg’ın üstüne çıkılmamalıdır.

Hepatik amebiasiste, apse safhasında, metronidazol tedavisi apse drenajı ile birlikte yapılmalıdır.

Tedavi ardışık 7 gün yapılmalıdır.

Trichomoniasis:

Kadınlarda (Trichomonal üretrit ve vajinit), 2 gramlık tek doz bir defada

Eşte Trichomonas vaginalis enfeksiyonu belirtileri olmasa ve laboratuvar testleri pozitif sonuç vermese dahi, eşiyle birlikte tedavi yapılması şarttır.

Giardiasis:

Yetişkinler: Günde tek doz 750 mg ila 1 g, ardışık 5 gün

2-5 yaş arası çocuklar: Tek doz 250 mg/gün (2 ölçek)

5-10 yaş arası çocuklar: Tek doz 375 mg/gün (3 ölçek)

10 ila 15 yaş arası çocuklar: Tek doz 500 mg/gün ( 4 ölçek), ardışık 5 gün

Non-spesifik vajinit:

500 mg günde 2 kez 7 gün süreyle eş de birlikte tedavi edilmelidir. 

                              

Anaerobik organizmalarla oluşan enfeksiyonların tedavisi:

(İlk seçenek veya idame tedavisi olarak)

Yetişkinler: 2 ya da 3 eşit dozda 1 – 1.5 g/gün

Çocuklar: 8 haftalık -  12 yaş arası çocuklarda, tek doz olarak 20 – 30 mg / kg / gün ya da her 8 saatte bir 7.5 mg /kg’dır. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak günlük doz 40 mg / kg’a kadar çıkartılabilir. Tedavi süresi genelde 7 gündür.

8 haftalıktan küçük çocuklarda: 15 mg/kg günde tek doz ya da her 12 saatte bir kez 7.5 mg/kg’dır. Gestasyonel yaşı 40 haftadan küçük olan yeni doğanlarda doğdukları ilk hafta süresince metronidazol birikimi görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk birkaç gününde serumdaki metronidazol konsantrasyonlarının monitorize edilmesi gerekebilir.

Cerrahi kemoprofilaksisi (kolorektal):

Literatürlerde yayınlanmış çalışmalar cerrahi profilaksi için ideal protokolün belirlenmesine imkan vermemektedir.

Metronidazol, enterobakterilere karşı etkili bir ilaçla kombine olarak kullanılmalıdır.

8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında yeterli etki sağlar.

Son doz ameliyattan en geç 12 saat önce verilmelidir.

12 yaşından küçük çocuklar: Cerrahiden 1-2 saat önce tek doz olarak 20 – 30 mg / kg’dır.

Gestasyonel yaşı 40 haftadan küçük olan yeni doğanlarda: Operasyondan önce tek doz olarak                    10 mg / kg’dır.

Profilaksinin amacı, ameliyat sırasında gastrointestinal sisteme bakteri inokülasyonunun engellenmesi olduğu için post-operatif dönemde ilacın verilmeye devam edilmesinin (en azından oral yoldan verilmesinin) yararı yoktur.

Uygulama şekli:

Oral yoldan uygulanır. Aç ya da tok karnına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Ciddi hepatik yetmezlikte, yetmezlik derecesi ve metronidazolün serum seviyelerine göre doz ve uygulama sıklığı ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliği için Bkz: Bölüm 4.4.

Pediatrik popülasyon:
Yukarıda verilmiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda dikkatli kullanılması tavsiye edilir. Özellikle yüksek dozlarda dikkatli olunmalıdır.

FLAGYL 125 mg/5 ml oral süspansiyon { Sanofi Aventis }

Yan Etki Bildir