FIXEF-DT 400 MG DAGILABILIR TABLET (10 TABLET)

İlaç Bilgileri
Sefiksim
J01DD08
106,44 TL
8699525076854
Beyaz Reçete
B  

FIXEF-DT 400 MG DAGILABILIR TABLET (10 TABLET), Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Sefiksim içeren bir ilaçtır. FIXEF-DT 400 MG DAGILABILIR TABLET (10 TABLET) Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699525076854 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. FIXEF-DT 400 MG DAGILABILIR TABLET (10 TABLET) güncel satış fiyatı 106.44 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

FİXEF, aşağıda belirtilen enfeksiyonlarda endikedir:

  • •   Akut otitis media; Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’in etken olduğu akut otitis media tedavisinde.

  • •   Akut sinüzit; Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’in etken olduğu akut sinüzit tedavisinde,

  • •   Akut tonsillofarenjit veya farenjit; Akut tonsillofarenjit veya farenjitte antimikrobiyal tedavi gerekliliği sadece Streptococcus pyogenes için gereklidir,

  • •   Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae’nın neden olduğu),

  • •   Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında,

  • •   Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonların tedavisinde.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler için; günlük önerilen doz 400 mg’dır. Günde tek doz 400 mg veya iki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg şeklinde klinik kullanımı önerilir. FİXEF aç veya tok olarak kullanılabilir.

  • a. Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonlarda tek doz 400 mg kullanılmalıdır,

  • b. Streptokokkal tonsillofarenjit tedavisi mutlak 10 gündür.

6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun olan doz ve farmasötik dozaj şekillerin kullanılması önerilir.

Uygulama şekli:

FİXEF DT, oral yoldan doğrudan alınabilir ya da yeterli miktarda sıvıda çözündürülerek oral yoldan uygulanabilir. Dağılabilir tabletler sadece suda çözündürülmeli süt ya da meyve suyu kullanılmamalıdır.

Sefiksimin yemeklerle birlikte alınması emilim üzerine olumsuz bir etkiye neden olmaz. İlaç yemeklerden önce ya da yemeklerle birlikte alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Önemli derecede böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

Kreatinin klerensi <20 ml/dakika/1,73 m2 olan ya da devamlı ambulatuvar periton diyalizi uygulanan erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günlük sefiksim dozu 1x200 mg olmalıdır. Hemodiyaliz ya da periton diyalizi ilacın vücuttan belirgin miktarda temizlenmesini sağlamaz.

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Sefiksimin etkinliği ve güvenilirliği 6 aydan küçük çocuklarda saptanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Özel bir uyarı bulunmamaktadır. Yaşlılarda sefiksim erişkinlerde olduğu gibi kullanılır.

FIXEF-DT 400 MG DAGILABILIR TABLET (10 TABLET)

Yan Etki Bildir