ETHYLEX 50 MG 28 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Naltrexone
N07BB04
418,11 TL
8699769090012
Beyaz Reçete
C  

ETHYLEX 50 MG 28 FILM TABLET, Aç veya tok karnaAç veya tok karnına kullanabilirsiniz kullanması önerilen, etken madde olarak Naltrexone içeren bir ilaçtır. ETHYLEX 50 MG 28 FILM TABLET Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8699769090012 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ETHYLEX 50 MG 28 FILM TABLET güncel satış fiyatı 418.11 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

ETHYLEX, alkol ve opioid bağımlılığının çok yönlü tedavisinin bir parçasıdır.

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

ETHYLEX tedavisi, bu konuda deneyimli bir kişi tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir. Yetişkinler için önerilen doz: Önerilen doz her gün 50 mg’lık tek bir tablettir.

ETHYLEX ile tedaviye başlanmadan önce hastanın 7-10 gün boyunca herhangi bir opioid almadığı doğrulanmadıkça, opioidlere bağımlı olan veya kullandığı şüphelenilen hastalar nalokson provokasyon testine tabi tutulmalıdır (bkz, Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

ETHYLEX’in yardımcı bir tedavi olması ve alkol bağımlılığından tümüyle kurtulma süresinin kişiye göre değişmesi nedeniyle, standart bir tedavi süresinin belirlenememesine karşın, 3 aylık bir başlangıç dönemi düşünülmelidir. Bununla birlikte, uzun süreli uygulama gerekebilir.

ETHYLEX’in kontrollü klinik çalışmalar içerisindeki etkinliği 12 aylık bir dönemdir.

Uygulama şekli:

Tabletler çiğnenmeden, bir miktar su ile alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Ciddi böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon: Güvenlilik ve etkililik açısından Naltrekson hidroklorür ile ilgili yeterli veri olmadığından 18 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik popülasyon için kullanımı konusunda güvenlilik ve etkililik açısından yeterli bilgi bulunmamaktadır.

ETHYLEX 50 MG 28 FILM TABLET

Yan Etki Bildir