ESELAN 40 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON

İlaç Bilgileri
Omeprazol
A02BC01
50,64 TL
8699769790035
Beyaz Reçete
C  

ESELAN 40 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, etken madde olarak Omeprazol içeren bir ilaçtır. ESELAN 40 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8699769790035 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ESELAN 40 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON güncel satış fiyatı 50.64 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

ESELAN,

-Duodenum ülseri tedavisinde,

-Duodenum ülserinin nüksetmesinin önlenmesinde,

-Mide ülseri tedavisinde,

-Mide ülserinin nüksetmesinin önlenmesinde,

-Uygun antibiyotikler ve Helicobacter pylori (H. pylori) kombinasyonu ile peptik ülserin eradikasyonunda,

-NSAİİ ile ilişkili mide ve duodenum ülserlerinin tedavisinde,

-Riskli hastalarda NSAİİ ile ilişkili mide ve duodenum ülserlerinin önlenmesinde,

-Reflü özofajit tedavisinde,

-Reflü özofajiti iyileşmiş olan hastaların uzun dönem tedavisinde,

-Gastro-özofageal reflü hastalığının semptomatik tedavisinde,

-Zollinger-Ellison sendromu'nun tedavisinde.

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi: Oral tedaviye alternatif olarak:

Oral yolla tedavi edilemeyen hastalar intravenöz yoldan günde 40 mg omeprazol ile tedavi edilebilirler.

Zollinger-Ellison sendromu:

Doz hastaya göre ayarlanmalıdır. Başlangıç için önerilen doz günde 60 mg olup, daha sık ve daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. Dozun 60 mg’ı geçmesi halinde, dozun bölünerek günde 2 kez verilmesi gerekir.

Uygulama şekli:

İ.V. enjeksiyon:

ESELAN sadece intravenöz yoldan yavaş olarak enjekte edilmelidir. ESELAN, infüzyon çözeltilerine ilave edilmemelidir. Çözeltinin hazırlanmasından sonra enjeksiyon en az 2.5 dakikada, dakikada en fazla 4 mL uygulanacak şekilde yapılmalıdır. Çözelti hazırlandıktan sonra en fazla 4 saat içinde uygulanmalıdır. Uygulamadan önce ürünün sulandırılması ile ilgili talimatlar için Bölüm 6.6’ya bakınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez (bkz. Bölüm

5.2).

Karacer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 10-20 mg doz yeterli olabilir (bkz. Bölüm 5.2).

Pediyatrik polasyon: Çocuklarda i.v. kullanım ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Geriyatrik polasyon: 65 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez (bkz. Bölüm 5.2).

ESELAN 40 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON

Yan Etki Bildir