ENCEF 250 MG/5ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML)

İlaç Bilgileri
Sefdinir
J01DD15
381,93 TL
8699525287489
Beyaz Reçete
B  

ENCEF 250 MG/5ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML), Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Sefdinir içeren bir ilaçtır. ENCEF 250 MG/5ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML) Deva Holding A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699525287489 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. ENCEF 250 MG/5ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML) güncel satış fiyatı 381.93 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

ENCEF aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Akut bakteriyel otitis media: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Morcaella catarrhalis’in (betalaktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.
Akut maksiller sinüzit:
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’in (betalaktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.
Akut bakteriyel rinosinüzit:
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’in (betalaktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.
Farenjit/tonsillit:
Streptococcuspyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlar.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

PozoJoji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 14 mg/kg’dır. Günlük maksimum doz 600 mg’dır.

10 gün boyunca günde tek doz uygulama. BID uygulama ile eşit etkinliktedir.

Deri enfeksiyonlarında tek doz uygulama çalışamadığından, ENCEF bu enfeksiyonda

günde iki kez uygulanmalıdır.

6 ay-12 yaş pediyatrik hastalarda önerilen doz ve tedavi süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Enfeksiyon

türü

Doz

Tedavi süresi

Akut bakteriyel otitis media

7 mg/kg 12 saat ara ile veya

14 mg/kg günde tek doz

5-10 gün 10 gün

Akait maksiller sinüzit

7 mg/kg 12 saat ara ile veya

14 mg/kg günde tek doz

10 gün 10 gün

Farenjit/tonsilit

7 mg/kg 12 saat ara ile veya

14 mg/kg günde tek doz

5-10 gün 10 gün

Komplikasyonsuz deri enfeksiyonları

7 mg/kg 12 saat ara ile

10 gün

ENCEF’in her 5 mL’ sinde 125 mg sefdinir içeren süspansiyon formu için önerilen doz şeması aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Vücut ağırlığı

Önerilen doz şeması

   

(125 mg/5 ml için)

 

9kg

2.5 ml 12 saat ara ile veya 5 ml günde tek doz

 

18 kg

5 ml 12 saat ara ile veya 10 ml günde tek doz

 

27 kg

7.5 ml 12 saat ara ile veya 15 ml günde tek doz

36 kg

10 ml 12 saat ara ile veya 20 ml günde tek doz

> 43kg

12 ml 12 saat ara ile veya 24 ml günde tek doz

43 kg ve üzerindeki çocuk

ar maksimum günlük doz olan 600 mg’ı alabilirler.

Dozun doğru bir şekilde alınabilmesi için şişe ile birlikte verilen ölçü kaşığı

kullanılmalıdır.

Uygulama şekli:

Sadece oral yoldan kullanım içindir.

ENCEF yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

Süspansiyonun hazırlanması:

İçerisinde oral süspansiyon için toz bulunan şişe, üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış soğutulmuş içme suyu koyularak iyice çalkalanır. Homojen bir dağılım için 5 dakika beklenmelidir. Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar su eklenerek tekrar çalkalanır. Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir. Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya hemodiyaliz hastalarında dozun tekrar ayarlanması gerekmektedir,

Kreatinin klerensi < 30ınL/dk olan erişkin hastalarda sefdinir 300 mg/gün olarak uygulanmalıdır.

Hemodiyaliz uygulaması sefdinirin vücuttan uzaklaştırılmasına neden olur. Kronik olarak hemodiyaliz yapılan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu gün aşırı 300 mg veya 7 mg/kg’dır. Her hemodiyaliz sonrasında 300 mg (veya 7 mg/kg) uygulanmalıdır. İzleyen dozlar gün aşırı 300 mg (veya 7 mg/kg) olmalıdır (bkz. bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler/Hastalardaki karakteristik özellikler).

Karaciğer yetmezliği: Sefdinirin büyük bir bölümü metabolize edilmeden böbrekler yoluyla atılır ve karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.
Pedivatrik popülasyon:
6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. 6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda pozoloji bölümünde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

ENCEF 250 MG/5ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML)

Yan Etki Bildir